Aktív korúak ellátása, igénylése és összege 2018

Ha a nyugdíjminimum 90%-át nem éri el az egy főre jutó jövedelem, akkor járhat az aktív korúak ellátása. A járások szociális osztályán intézhető az ellátás iránti kérelem a megfelelő előfeltételek megléte esetén, amit minden esetben vizsgál a hivatal.

Segélyek, szociális ellátások, járadékok (1993. évi III. törvény alapján járó ellátás)

Fotó: © allesok / Flickr
Fotó: © allesok / Flickr
Ezek a segélyezési formákat minden esetben a lakhely szerint illetékes települési önkormányzatunknál kell igényelni. Ha befáradunk az önkormányzathoz ügyfélfogadási időben, akkor kérhetünk ehhez szükséges nyomtatványokat is, amin beadhatjuk igényünket valamelyik szociális ellátásra. Természetesen arra, amire jogosultak vagyunk.

Nézzük meg, hogy az illetékes önkormányzatnál a szociális osztályon mikor van ügyfélfogadás, és akkor akár segítséget is kérhetünk a nyomtatvány kitöltésében, ha nem boldogulunk vele. Mint minden segélyt és járadékot, ezt is törvény szabályozza, és szociális alapon jár, nem alanyi jogon, automatikusan, ezért át kell tanulmányozni a feltételeket, hogy a szóban forgó járadék hatálya alá tartozunk e, vagy sem.

Többféle szociális segély és ellátás létezik, de ezek típusa önkormányzatonként változhat. Nem minden önkormányzat biztosítja valamennyi létező szociális juttatást. Viszont, amiben mind szinte megegyezik, az az, hogy igényléséhez nyomtatvány, vagy adatlap szükséges, amit az önkormányzat honlapjáról is letölthetünk és kinyomtathatunk, de mint fentebb írtuk, személyesen is kérhetünk ilyen nyomtatványt az önkormányzatnál. Továbbá minden esetben szüksége lesz a kérelmező személyi igazolványára, valamint lakcímnyilvántartó-kártyájára, és a TAJ kártya bemutatására.

Ezek az eljárások mind költség és illetékmentesek, hiszen rászorultsági alapon kerülnek megállapításra.

Most nézzük részletesebben az egyes lényegesebb ellátásformákat.

Az első az aktív korúak ellátásán belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

Ez a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek – vagyis nem nyugdíjas - és családjuk részére nyújtott támogatás. Elsődleges feltétel, hogy nincs munkahelye, és munkanélküli segélyben sem részesül, valamint nincs máshonnan származó jövedelme sem.

Ez tulajdonképpen a munkanélküli segély, és az azt követően folyósított járadék lejárta utáni utolsó „lehetőség”, ha ugyanis kimerítettük ezt a két segélyt és lejárta jogosultsági időnk, akkor fordulhatunk az önkormányzathoz aktív korúak ellátásáért. Összege meglehetősen kevés, 2018-ban mindössze az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-val egyenlő, azaz 25.650 forint, egyszóval „mindenáron” munkavállalásra ösztönöz, hiszen ez az összeg nem sok mindenre elegendő.

Az aktív korúak ellátására egy családban csak egy személy jogosult egy időben, kivéve, ha például az egyik rendszeres szociális segélyt kap, míg a másik foglalkoztatást helyettesítő támogatást.

A fentebb felsorolt minden esetben csatolandó dokumentumokon kívül még számos más iratot is csatolni szükséges az igényléshez, aminek a felsorolását az alábbiakban találja.

Egyik a vagyonnyilatkozat, aztán kell még a közös háztartásban élő gyermekek esetében, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás; amennyiben tartósan beteg, illetve a fogyatékos állapot áll fenn, akkor igazoló iratot erről a tényről; egészségkárosodott személy esetében az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (OSZI) szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült szakvéleménye, vagy Magyar Államkincstár igazolása, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül.

További csatolandó dokumentum a Munkaügyi Központ igazolása a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, álláskeresési segély vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresését ösztönző juttatásban nem részesül vagy; az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni; illetve az együttműködési idő teljesítéséről (1 év az elmúlt 2 év során) szóló igazolást; valamint határozatot arról, hogy a munkanélküli ellátások megszüntetésre kerültek. Végül pedig az Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolatát amiről a 35. életévet betöltött személy nyilatkozhat is,ha csak 8 általános iskolai végzettsége van.

Következő szociális juttatási forma a rendszeres szociális segély. Ennek is van jogosultsági feltétele értelemszerűen, mégpedig az, hogy egészségkárosodott személynek minősül, vagy az igénylő a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. Az is jogosulttá válik, aki 14 éven alulit nevel. Ilyen esetben viszont akkor nem jár ez az ellátás, ha a családban élő gyermek után más családtag már kapja a gyermekvédelmi támogatást, vagy a gyedet illetve a terhességi gyermekágyi segélyt. Továbbá az is feltétel, hogy a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

Van még egy nagyon fontos feltétel, ami nélkül semmi esetre sem jár az ellátás, és ez az, hogy a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át, ami 2018-ban a 25.650,- Ft-ot. Emellett még egyéb vagyonnal sem rendelkezhet. ezekről természetesen írásban nyilatkoznia kell az igénylőnek.

A rendszeres szociális segély havonta folyósított összege a család havi jövedelmének és a családi jövedelemhatár összegének különbözetét teszi ki, de semmi esetre sem haladhatja meg a bérminimum azon összegét, ami járulékokkal van csökkentve, vagyis 45 569,- Ft-ot.

Aktív korúak ellátásának valamely fajtájára csak egy fő jogosult egy családon belül, kivéve, ha a családon belül az egyik személy a foglalkozást helyettesítőre, a másik a rendszeres szociális segélyre lesz jogosult.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás