Üzemanyag elszámolás szabályai 2019

Fotó: © Jonathan Rolande / Flickr
Fotó: © Jonathan Rolande / Flickr
Az üzemanyag elszámolható mértékét kimondó jogszabály évek óta nem módosult annak ellenére, hogy az üzemanyagárak erősen ingadoznak. Az igazolás, vagyis számla nélkül elszámolható forint értékei literenként és 100 km-enként a tavalyi év szerint alakulnak.

Aki vállalkozásában vagy tevékenységi körével kapcsolatosan elszámolhatja a tevékenység végzése közben elhasznált üzemanyagot, annak figyelembe kell venni az elszámolás alapjául szolgáló jogszabályt. A mértékek a jármű típusa szerint változnak.

2017. január 1. napjától hatályos rendelkezés szerint saját tulajdonú autó esetében az üzemanyagköltségen kívül minden más költség fenntartás, javítás, felújítás címén 15 Ft/km (általános személygépkocsi-normaköltség) elszámolása választható, vagyis amortizáció költségelszámolás. Ez a rendelkezés kevesebb, mint 2 hétig volt hatályban.

A jogszabály 2017. január 13. napjától hatályos rendelkezése szerint (a jogalkotó a 15 Ft-ra emelt amortizációt visszacsökkentette) (1) A munkavállaló részére a (bérlet és menetjegy helyett) az Szja tv. 25. § (2) bekezdésében munkába járás költségtérítése címén meghatározott összeg 60 százaléka (9Ft) akkor jár, ha a lakóhely és munkavégzési hely között nincs tömegközlekedés, vagy a munkarend miatt nem tudja igénybe venni a tömegközlekedést, vagy súlyos fogyatékos, illetve ha 10 év alatti gyermeke van a dolgozónak.

A költségtérítést az Szja tv. 25. § (2)-ben meghatározott összeg (15 Ft) és az előzőekben meghatározott összeg különbözetéig a munkáltató mérlegelési jogkörben nyújthatja a munkavállaló számára.

2018. január 1-től nem hoztak ebben a kérdésben változtatást, így maradnak az eddig hatályban lévő jogszabályi rendelkezések az alábbi kiegészítésekkel:

2018. január 1-tőlaz szja tv. 3. sz. mell. II./ 6. pontja egészült ki azzal, hogy a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit is figyelembe lehet venni, így a szöveg így hangzik:igazolás nélkül, költségként elszámolható a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit is)használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételévelkifizetett összeg.

2018-tól az szja tv. 3. sz. mell. IV./9. pontjaalapján a magánszemély a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát törzskönyvvel, vagy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel igazolja.

A 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartalmazza azokat a mértékeket, amiket figyelembe kell venni az elszámolás során, vagyis űrtartalom szerint vannak a járművek bekategorizálva. A rendelet vonatkozik mindennemű járműre, ebbe beleértendőek a közúti járművek és a mezőgazdaságban használt gépek is.A rendelet szövege szerint a hatálya kiterjed az alábbi járművekre: közúti gépjárművek, mezőgazdasági vontatók, hatósági jelzéssel ellátott lassú járművek segédmotoros kerékpárok, a gépjárművezetés oktatására használt gépjárművek, önjáró mezőgazdasági gépek, motorfűrészek és az erdészeti közelítő eszközök, halászati hajtóerőgépek.

A jogszabályban szereplő táblázat szerint elszámolt üzemanyagot igazolás nélkül lehet elszámolni az abban szereplő mértékeknek megfelelően. Ami azt jelenti, hogy nem kell csatolnunk számlát a fogyasztásról, ha ennek a táblázatnak megfelelően szeretnénk elszámoltatni az üzemanyagot.

A rendelet mellékletei meglehetősen terjedelmesek, hiszen az egyes járművekre (erőgépekre) vonatkozóan tartalmaznak olyan előírásokat, mivel ezek különleges üzemmódú járművek, ezért korrekciókat kell használni a számításkor. Azok a járművek, amik ebben a rendeletben nem szerepelnek, vagy ebben a rendeletben nem szereplő üzemanyaggal működnek, azoknál az alapnorma értékét a gyártó által szolgáltatott adatok vagy az üzemanyag-felhasználás mérése alapján műszaki szakértőnek kell megállapítania.

Ha egyszerűsített elszámolást alkalmazunk, akkor alapnorma helyett alapnorma-átalány is használható, amelyek a rendelet alapján a következőek:

Benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke motor hengerűrtartalom alapján liter/ kilométer szerint

 

1000 cm3-ig

7,6 l/100 km

1001-1500 cm3

8,6 l/100 km

1501-2000 cm3

9,5 l/100 km

2001-3000 cm3

11,4 l/100 km

3001 cm3 felett

13,3 l/100 km

Gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke 

1500 cm3-ig

5,7 l/100 km

1501-2000 cm3

6,7 l/100 km

2001-3000 cm3

7,6 l/100 km

3001 cm3 felett

9,5 l/100 km

Autógázzal üzemelő tisztán gázüzemű, valamint a kettős üzemű gépkocsik alapnorma-átalány mértékét, ugyanúgy, mint az LPG esetén 1,2 (liter/liter) értékű, CNG, LNG üzem esetén pedig 0,8 (Nm3/liter) értékű módosító tényező szorzataként kell megállapítani. 

Segédmotoros kerékpár és a motorkerékpár 

segédmotoros kerékpár:

 3,0 liter/100 km,

motorkerékpár: 80 cm3-ig

 3,5 liter/100 km,

motorkerékpár: 81-125 cm3

 3,8 liter/100 km,

motorkerékpár: 126-250 cm3

 4 liter/100 km,

motorkerékpár: 251-500 cm3

 4,5 liter/100 km,

motorkerékpár: 500 cm3 felett

 5 liter/100 km.

Gépjárművezetés gyakorlati oktatása során az alapnorma-átalány egyenlő az előzőekben meghatározott alapnorma-átalány 1,8 –cal szorozva, vagyis 180%.a az alapátalánynak. 

És végül lássuk a példát és a képletet a gépkocsi útiköltség elszámolásához

Személygépkocsiknál az elszámolható összeg egyenlő a megtett km szorozva az 1 km-re eső üzemanyag költséggel plusz 15 Ft amortizációs költség kilóméterenként.

Ha például 500 km-t akarunk utazni, akkor jelenlegi árakkal számolva, 1700-as henger-űrtartalommal és a táblázat szerint9,5 literes fogyasztással

(418 Ft X 9,5l/100km) /100 =39,71 Ft/km

tehát 500 km X 39,71 Ft-tal = 19.855.-Ft

ehhez jön hozzá a 15 Ft amortizációs költség, azaz 500km X 15Ft = 7.500.-Ft,

----------------------------

összesen 27.355.-Ft írható le költségként 500 km megtett útra egy hónapban egy 1700 m3 hengerűrtartalmú gépkocsinál.

 További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás