Termőföld bérlése, használata 2019

A megváltozott földtörvény sok mindent átalakított a termőföldek bérlésével kapcsolatosan. 2016-tól is már csak földműves (vagy mezőgazdasági termelőszervezet) jogosult földhasználatra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindenki, aki termőfölddel akar foglalkozni, annak a földműves nyilvántartásban kell szerepelnie. A földműves nyilvántartást a Földhivatalok vezetik. A nyilvántartásba történő felvételt a Földhivatalok intézik díjmentesen.

A legelterjedtebb formája a termőföldek bérbe adásának-vételének, a haszonbérlet, de nem ez az egyetlen formája a földhasználatnak.

Akinek nincs elegendő termőföldje, hogy gazdálkodhasson, és venni sem tud, azok általában haszonbérlet útján jutnak termőföldhöz. A haszonbérlet egy hosszú távú bérleti forma, ami több évet, vagy akár évtizedeket is jelenthet. A haszonbérlet időtartama törvényileg van meghatározva, ami legalább egy gazdasági év, és legfeljebb 20 év.A Haszonbérlet esetében van kifüggesztés, amit nem kell alkalmazni, ha közeli hozzátartozókról van szó pl.

2014. január 1-től haszonbérlet, feles bérlet, részes művelés, szívességi használat, saját tulajdon, vagy vagyonkezelői jog mellett lehet földet használni. A feles bérlet lényege, hogy a bérlőnek,- amíg használja a földet és szedi a hasznait - addig át kell adnia a bérbeadónak a megtermelt termény felét, vagy meghatározott hányadát. Ha öt évnél hosszabb időre kötik, akkor adómentesen kapja a bérbeadó az ellenértéket.

A részesművelés lényege, hogy a felek közösen döntenek arról, hogy mit fognak termelni, kinek mi lesz a feladata és ki hogyan milyen mértékben részesedik majd a bevételből.

A jogszabály szerint, most már valamennyi földhasználati szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni. Ez értendő a közeli hozzátartozók közötti jogviszonyra, ami a szívességi használat szokott lenni, vagy a közös tulajdonban lévő földek esetében, ha tulajdonostársak megállapodnak, hogy ki hogyan használja a földet. Szintén új szabály, hogy a földhasználati szerződéseket jóvá kell hagyatni a Járási Földhivatallal. Ezek a szerződésformák a részesművelés és a feles bérlet, vagy ha haszonbérleti szerződést akarnak hosszabbítani. Az új haszonbérleti szerződéseket mivel ki kell függeszteni, ezért azokat a Jegyző fogja benyújtani a Földhivatalhoz.

Az olyan földekre vonatkozóan vannak lényeges változások még, amelyet nem egy tulajdonostárs használja a földet, hanem többen. Ekkor nem csak a közöttük létrejött megállapodást, hanem térképmásolatot (30 napnál nem régebbi) is csatolni kell és be kell jelölni rajta, hogy ki mettől meddig használja a földterületet.

Az előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében első helyen akkor áll a volt haszonbérlő, ha egyben helyben lakó szomszéd is pl. De alapvetően elmondható, hogy azoknak van előhaszonbérleti joga, akik helyben lakók, vagy helyi illetőségű szervezet, vagyis előnyben részesíti a jogszabály a helyben lakókat. Vagyis már nem automatikusan előhaszonbérletre jogosult a volt haszonbérlő, ha nem helyben lakó.

Azokra a zártkerti ingatlanokra, amelyek szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, vagy pedig tanyaként funkcionál, akkor a földre vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni, mint ahogyan a tanyára is. A tanyának van egy sajátossága, hogy a lakóépületét és gazdasági épületét a földtől önállóan is átengedhető. Sőt a tanyához tartozó föld használatára olyan is jogosult, aki nem földműves. Ez azért is fontos, hiszen fent említettük, hogy most már csak földműves használhat földet.

A tanya is megváltozott a törvény szerint, mert már akár egy hektáros is lehet, és az is tanya, ami a földhivatalban ilyen néven van bejegyezve.

Szintén fontos új szabály a korábbi évekhez képest, hogy a vegyes földek, vagyis, amiben a földtörvényben meghatározott művelési ágú és kivett földrészlet is van, akkor is a Földforgalmi törvényt kell rá alkalmazni.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás