Tartózkodási hely bejelentése, szükséges adatok

Fotó: © foundin_a_attic / Flickr
Fotó: © foundin_a_attic / Flickr
A jogszabály úgy szól, hogy ha megváltozik a lakó vagy tartózkodási helyünk, akkor 3 napon belül vagyunk kötelesek bejelenteni ezt a tényt a járási hivatalnál vagy lakóhely szerinti jegyzőnél. A bejelentést annál a járási hivatalnál kell megtenni, ahol az új lakó vagy tartózkodási helyünk van. A bejelentésről új lakcímigazolványt állat ki a járási hivatal.

A 14. évét betöltött gyermek maga is bejelentheti a tartózkodási helyét.

Természetesen olyan helyzet is adódik, mikor megszűnik a tartózkodási hely, de nem lesz új. Ilyen esetben a tartózkodási hely megszűnését is be kell jelenteni szintén a járási hivatalban, melynek illetékességi területén volt a tartózkodási helyünk. 

Ha van állandó lakcímünk, akkor tudunk tartózkodási helyet is bejelenteni, ami azt jelenti, hogy ideiglenes lakcímünk van, átmeneti időre úgy, hogy az állanddó lakcímünket nem kívánjuk elhagyni. 

Öt évente kell újra bejelenteni a tartózkodási helyet, mert a bejelentés 5 évre érvényes, ezt követően automatikusan megszűnik, újra be kell jelenteni, ha még ugyanaz a tartózkodási helyünk. 

Az újszülött első lakóhelye az anya lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, melyet az anyakönyvvezető jelent be. 

Arra vonatkozó bejelentési kötelezettség, hogy három hónapot meghaladóan külföldön tartózkodunk, 2013. március 1 napjától megszűnt. 

Ha valaki hosszabb ideig valamilyen gyógyintézeti kezelésen vesz részt valaki, ettől a ténytől fogva még nem kell bejelentenie a tartózkodási helyét. 

Személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet megtenni a tartózkodási hely bejelentését, vagy a megszűnésének bejelentését. 

Ha több együtt költöző hozzátartozó (pl. az egész család költözik el egyik településről a másikra) a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti; kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetében szülő, illetve gondnokis bejelentheti. Szállásadó is bejelentheti a tartózkodási helyet pl. egy építkezésen dolgozó vagy munkásszállón lakó esetében.

 

Szükséges adatok az ügyintézéshez:

Természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, előző lakcím, új lakcím, bejelentés időpontja, valamint a szállásadó neve, minősége, lakcíme (vagy székhelye) és hozzájárulása a tartózkodási hely bejelentéséhez.

  • személyi igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy jogsi)
  • más esetben: jogerős bevándorlási engedély, vagy letelepedett jogállást igazoló okmány, érvényes úti okmány
  • A lakásra vonatkozóan: adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap, jogerős hagyaték átadó végzés, önkormányzati lakás esetén lakásbérleti szerződés vagy bérbeadói hozzájárulás szükséges.
  • Lakcímbejelentő lap kitöltve, melyet a szállásadónak és a bejelentőnek kell aláírni. ha van két tanús lakásbérleti szerződése, akkor pl. nem kell a szállásadónak aláírnia a bejelentő lapot, mert a szerződés feljogosítja a lakáshasználatra.
  • Korábbi lakcímigazolvány.

ha meghatalmazott járna el, akkor meghatalmazott okmányaira lesz szükség, de ugyanúgy vinnie kell a meghatalmazó által aláírt és kitöltött kérelmet, valamint a meghatalmazást is.

Költsége:Az eljárás teljesen illeték és költségmentesTovábbi cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás