Pénzkezelési szabályzat 2018

Fotó: © Frits Ahlefeldt - Hiking.org / Flickr
Fotó: © Frits Ahlefeldt - Hiking.org / Flickr
A jogszabályok alapján minden vállalkozás számára fontos és kötelező a pénzkezelési szabályzat. A sok helyen olvasható, miszerint minden vállalkozás számára kötelező pénzkezelési szabályzat kijelentés azonban a törvénynek ellentmond.

A pénzkezelési szabályzatról szóló előírást a számviteli törvény teszi kötelezővé, de csak a meghatározott vállalkozások számára, melyek estében viszont mérettől és foglalkoztatottak számától függetlenül kötelező.

A számviteli törvény szerint az alábbi cégek nem tartoznak a hatálya alá, vagyis nem kell a benne foglaltakat alkalmazni:

Olyan kkt, bt, egyéni cég, mely az adóévben nyilvántartásait az EVA tv, ill. a KATA és a kisvállalati adóról szóló törvény előírásai szerint vezeti, (viszont attól a naptól fogva, mikor már nem ezen jogszabályok szerint működik a cég, már alkalmazni kell a számviteli tv. rendelkezéseit, ugyanígy működik visszafelé is, ha utóbb visszakerül ezen tv-ek hatálya alá a vállalkozás)Azok a cégek, melyek visszakerülnek az EVA tv. és a KATA tv hatálya alá, tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie. A számviteli tv. szövege szerint: „A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen fizetendő, a céltartalékokat a számított, a törvény előírásainak megfelelő összegben, a saját tőkét az eszközök és a kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni.”

A fentieken túl valóban minden vállalkozásra kötelező a pénzügyi szabályzat elkészítése. a pénzügyi szabályzat tulajdonképpen a vállalkozás által követendő alapelvek, hogyan működik a cég pénzügyi tekintetben, mennyi pénznek kell lenni a pénztárban, ki vesz fel pénzt a bankból, ki kezeli az utalásokat, ki eszközli a kifizetéseket és még sorolhatnánk, mik azok a kardinális kérdések, melyeket meg kell határoznia a vállalkozásoknak egy pénzkezelési szabályzat keretében.

Mindezek alapján szinte lehetetlenség és butaság is lenne erre egy minta pénzügyi szabályzatot alkotni, hiszen minden vállalkozás más és más. Mindenki másképpen képzeli el a működést, főképpen a pénzkezelést. Erre sablont vagy blankettát létrehozni nem nagyon lehetséges. A pénzügyi szabályzatot az ügyvezető elkészíteni nem tudja, hiszen figyelemmel kell kísérnie azpénzügyi számviteli jogszabályváltozásokat is. A pénzügyi szabályzatot minden cégnek, vállalkozásnak a saját könyvelőjével érdemes elkészíttetnie.

A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a következőkről a törvény alapján:

- pénzforgalom lebonyolítási rendje (készpénzben, ill. bankszámlán történő)

- pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei

- felelősségi szabályok,

- készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalom

- készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendje

- napi készpénz záró állomány maximális mértéke,

- készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás

- ellenőrzés gyakorisága

- pénzszállítás feltételei,

- pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendje

- pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok

Az új cégnek a megalakulástól számított 90 napja van arra, hogy megalkossa saját pénzügyi szabályzatát. Szintúgy 90 nap van arra is, ha jogszabályváltozás miatt változásokat kell átvezetni a pénzügyi szabályzatban. (a 90 napos határidő valamennyi számviteli tv. szerinti szabályzat elkészítési határideje pl.: eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és a források értékelési szabályzata és az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzata)

Hogy miért fontos a pénzkezelési szabályzat, az is mutatja, hogy a pénzkezelési szabályzat kell hogy tartalmazza azt is hogy mennyi az a maximális pénzösszeg, melyet a pénztárban lehet tartani, mert az efeletti összegért már a vállalkozás tulajdonosa tartozik felelősséggel.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás