Nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő 2018

A nyugellátások igénybevételéhez szolgálati időre, vagyis megelőző bejelentett jogviszonyra van szükség. Az egyetlen kivétel a nyugellátások területén a baleseti hozzátartozói nyugellátás.Nyugdíjba az mehet, aki betöltötte a korhatárt és megszerezte a 20 év szolgálati időt. Résznyugdíj esetén 15 év szolgálati időt kell szerezni.

A baleseti nyugellátások esetében az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés ténye az, ami az ellátás folyósítását megalapozza. Az ellátás persze feltételez egy biztosítási jogviszonyt, vagyis munkaviszonyt például, hiszen a baleseti nyugellátás azért jár, mert a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben szerezte valaki a sérülését. Persze itt is figyelembe veszik a megelőző szolgálati időt az összeg kiszámításánál.

Ha olyan jogviszonyt létesített valaki, ahol nyugdíjjárulékot vontak, akkor az szolgálati időnek számít. Sőt, ami biztosítással járó jogviszony volt, az is szolgálati idő, így a táppénz ideje is az, pedig abból nem vonnak nyugdíjjárulékot. A nappali képzést csak akkor ismerik el a nyugdíjhoz, ha 1998.01.01. előtt járt valaki egyetemre, főiskolára. A hozzátartozói nyugellátásoknál nem meghatározó az időpont.

Természetesen arra is lehetőség van, hogy a 98 utáni felsőfokú tanulmányokat is elismerjék a nyugdíjhoz. Ehhez viszont megállapodást kell kötni a nyugdíjbiztosítóval és abban kell vállalni, hogy a minimálbér után megfizeti a 34%-os nyugdíjjárulékot, így szerezve szolgálati időt.

Ezek alapján tehát lehetőség van arra, hogy valaki megállapodás kötése által, maga után nyugdíjjárulékot fizessen és így szerezzen szolgálati időt a nyugdíjhoz.

Szolgálati időnek számít:

- munkaviszony

- megbízási jogviszony

- közalkalmazotti jogviszony

- közszolgálati jogviszony

- nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony

- közfoglalkoztatás

- tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmány

- választott tisztségviselői jogviszony

- vállalkozás jellegű jogviszony,egyéni és társas vállalkozói jogviszony

- őstermelői jogviszony

- bedolgozói jogviszony

- szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszony

- katonai szolgálat

 

További szolgálati időnek számít még:

- GYET (főállású anyaság)

- ápolási díj (kivéve a nők kedvezményes 40 év szolg. idős nyugdíjazása esetén)

- GYESE

- GYES

- TGYS

- CSED (a korábbi tgys, 2014.12.31.-től kerül beszámításra)

- GYED

- táppénz, baleseti táppénz

- álláskeresési támogatás, munkanélküli-járadék, vállalkozói járadék, nyugdíjat megelőző munkanélküli-segély, álláskeresést ösztönző juttatás, keresetpótló juttatás.

A szolgálati időbe nem számítható bele:

  • amíg a biztosítás szünetel

  • egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, amíg nyugdíjjárulék-tartozása van, valamint a társas vállalkozás tagjai után járuléktartozás ideje (a befizetés hónapjától veszik figyelembe a szolgálati időt)

Vannak még jogviszonyok, amik 98. január 1 előtt szolgálati időnek számítanak. A teljesség igénye nélkül, például:

- ösztöndíjas tudományos fokozatot megszerzőként és doktorjelöltként biztosításban töltött idő

- 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, amit 3 évesnél fiatalabb tartósan beteg gyerek, vagy 10 évnél fiatalabb gyerek ápolása miatt vett igénybe

- 30 napot meg nem haladó fiz. nélküli, ha 1992.03.01. előtt tartós külföldi szolgálat, külföldi munka, ill. hogy a külföldön dolgozó vagy külföldön ösztöndíjas házastársával külföldön tartózkodjon.

- előadóművész 75.06.30. utáni azon időszaka, ami alatt TB-t fizetett.

- MGTSZ 1967 előtti tagság bizonyos feltételekkel.

- stb.

A szolgálati idő számításánál naptári naponként kell számítani a szolgálati időt, vagyis ha valakinek egy időben több biztosítási jogviszonya is állt fenn, attól még az egy naptári napnak számít. Egy év az 365 nap a nyugdíjjogosultság szempontjából.

Arányos szolgálati idő számítása, ami a kereset és a minimálbér arányosítása. Erre azért van szükség, mert például 20 év szolgálati ideje van valakinek, ezért teljes nyugdíjat kell megállapítani, viszont a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelme nem éri el a minimálbért, akkor a biztosítási idő arányos időtartamát vehetik szolgálati időnek. Ebben az esetben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, és mindenkori érvényes minimálbér arányával.

Összességében a lényeg az, hogy azok a jogviszonyok fogadhatóak el, hol biztosítás volt fizetve, illetve nyugdíjjárulék. Ezek a foglalkoztató által kiadott okiratokkal, TB nyilvántartásból nyert adatokkal, egyéb okiratokkal, igazolványokkal és tanukkal is bizonyíthatóak.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás