Lakás és ingatlan vásárlási illeték 2018 - eladás után adó, mértéke és kedvezmény

Mindegy, hogy öröklés, ajándékozás, vagy vásárlás, építés kapcsán jutunk lakáshoz, az illetékfizetés kötelezettségének kérdése mellett nem mehetünk el. De melyik esetben mennyit kell majd fizetnünk? Léteznek olyan helyzetek, amikor mentességre, vagy kedvezményre vagyunk jogosultak? A lakásszerzési illeték témakörét igyekszünk most kicsit részletesebben megismertetni azokkal, akik éppen egy új ingatlant tudhatnak magukénak.

Bár a néhány évvel korábbi viszonyokhoz képest még mindig kevesen mernek hitelt felvenni lakásvásárlásra, de tény, hogy a kamatadó miatt akik megtehetik, ingatlanba fektetik inkább pénzüket. Természetesen a vásárlás lehetőségén felül más módon is hozzájuthatunk ingatlanhoz, de a vásárlási oldalon illetékre, míg eladóként adóra kell számítanunk. Az illetékfizetésben azonban vannak kedvezmények, valamint a személyi jövedelemadó törvényt is megváltoztatták 2017. január 1-től, így lényegesen módosultak a tulajdonunkban álló ingatlanok eladása után fizetendő adók mértéke.

Elsőként érdemes tisztázni, hogy tulajdonképpen mi is minősül lakásnak. Ez esetben az ingatlan-nyilvántartásban megtalálható elnevezés az irányadó

Fontos tudni, hogy a szerkezetkész épület is ilyennek minősül, amennyiben az az építési engedélyben lakóház céllal van megjelölve. A garázs, valamint a lakóépülettel egybe épült egyáb helyiség megszerzése után viszont nem kell lakásszerzési illetéket fizetni. Hasonló a helyzet az olyan lakások esetében is, melyeket az elmúlt öv évben más céllal hasznosítottak.

Az illetéket akkor fizetjük ha lakást vagy ingatlant vásároltunk, míg adót akkor fizetünk, ha eladjuk azt.

(Öröklött, vagy ajándékozás útján szerzett lakás esetében az illeték mértéke 9 %. Ezt a forgalmi érték adósságokkal és egyéb terhekkel csökkentett, úgynevezett tiszta érték után kell megfizetni. A vonatkozó jogszabály szerint az egyenes ági rokon, valamint a túlélő házastárs nem kell, hogy illetéket fizessen. Hasonlóképp mentességet élvez az is, aki telektulajdon öröklése esetében vállalja, hogy négy éven belül azon lakóházat épít. A hatóság szigorúan veszi az ellenőrzést, és szankciókkal bünteti, ha mégsem teljesíti vállalását az állampolgár.)

Lakásvásárlás, vagy csere alkalmával 4 % az illeték mértéke. Ha vásárlásról van szó, akkor a terhekkel csökkentett érték után kerül megfizetésre ez. Csere esetében pedig a két ingatlan értékének különbözete az illeték alapja. Természetesen ez esetben is léteznek kedvezmények, mentességek, nézzük most ezeket röviden!

Nem kell fizetni az úgynevezett negatív illetékalap esetében. Ez akkor fordulhat elő, ha a vásárló másik lakástulajdonát egy éven belül eladja, és a megszerzett lakás forgalmi értéke kisebb, mint az eladott ingatlané.Lakásvásárlási illetékkedvezmény:

Csak a leggyakoribb eseteket figyelembe véve az illetéktörvény szerint illetékkedvezmény, illetve illetékmentesség az alábbi esetekben van többek között:

  • 35 év alatti fiatal első lakástulajdonának megszerzése 15 millió forintos forgalmi érték alatt 50 százalékos kedvezményre jogosít. Ez igaz a tulajdoni hányad szerzésre is, persze arányosan.

  • A szocpol összegét le kell számítani az ingatlan forgalmi értékéből, ha az illetéket akarjuk kiszámítani.

  • mentes továbbá az illeték alól a termőföldnek a földműves általi, ellenérték fejében történő megszerzése, ha öt évig nem adja el.

  • házastársi vagyonközösség megszüntetése esetén sem kell illetéket fizetni.Adóváltozás 2017. január 1.

Korábbi években csak 15 év után volt adómentes az ingatlan eladás, míg a lakások 5 év utáni adómentességét már korábban bevezették. Az ingatlanok után fizetendő adó tíz százalékonként csökkent a megszerzés évétől kezdve egészen nullára, míg 15 év el nem telt az eladásig. Jelenlegi személyijövedelemadó törvény változása folytán az ingatlanok és vagyoni értékű jogok után az adófizetés már öt év után megszűnik. A számított adó 100 %-a a megszerzés évében és az azt követő évben, míg 90% a megszerzés évét követő 2. évben,60 % a megszerzés évét követő 3. évben, továbbá 30 %-a a törvény által megállapított adónak a megszerzés évét követő 4. évben, míg 0 az ötödik évtől.

A fizetendő illeték értékét a Nemzeti Adó és Vámhivatal állapítja meg, a vonatkozó kedvezményekről és mentességekről pedig a hivatalnál lehet további információkhoz jutni. A fizetési kötelezettségnek mindenképpen eleget kell tenni, hiszen adó módjára behajtható tartozásról van szó esetében.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás