Ingatlan nyilvántartás 2018, tulajdoni lap, betekintés, széljegy

Fotó: © Tommie Hansen / Flickr
Fotó: © Tommie Hansen / Flickr
Minden ingatlan adásvételnél szükség van a földhivatali ügyintézésre. A jogügylet előtt tulajdoni lapot kér minden ügyvéd, mégpedig aznapit. Az ingatlan-nyilvántartás egy közhiteles nyilvántartás, az abban foglalt jogokat és kötelezettségeket hitelesen tanúsítja, és senki nem mondhatja azt, hogy ami oda be van jegyezve, arról nem tudott.

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza a fennálló tulajdonjogokat az ingatlanokat tekintve. A helyrajzi szám alapján bárki betekinthet a lakóhelye szerinti településen található nyilvántartásba, ingyenesen. Ha más települést kíván valaki megtekinteni, akkor már takarnetes szolgáltatással, tulajdoni lapot kell kérelmezni.

A tulajdoni lap ára 6.250.-Ft, ha hiteles másolatot kérünk. 3600.-Ft, ha elektronikus formában kérjük a hiteles másolatot. A nem hiteles elektronikus viszont 1000.-Ft.

Térképmásolatot is kérhetünk, például építési engedélyezési eljárásokhoz, vagy telekalakításhoz lehet szükség rá, ami 3000.-Ft. A térképbe is bele lehet tekinteni ingyenesen, ha tudjuk pontosan a hrsz-t, ha nem tudjuk, akkor a keresésért fizetni kell 800.-Ft-ot földrészletenként.

Ha be akarunk jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, azt csak ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett okirattal tehetjük meg. A bejegyzés után ingatlanonként, vagyis helyrajzi számonként kell fizetni, ami 6600.-Ft/ helyrajzi szám. A jelzálogjogot 12.600.-Ft-ért jegyzik be, míg 6600.-Ft-ért törlik.

Sürgősséget is lehet kérni a bejegyzésnél, ha azt akarjuk, hogy aznap, mikor kérelmeztük a bejegyzést, meg is történjen. Ez 10.000.-Ft, mégpedig szintén ingatlanonként.

Ha pedig töröltetni szeretnénk, akár jelzálogjogot, vagy bármi mást, akkor az változásnak minősül, így az is 6.600.-Ft/ ingatlan. Ha viszont a jelzálogjogot módosítani kell, akkor a bejegyzés díját kell fizetni.

Számos más szolgáltatás és ügyintézés folyik még a földhivatalokban, de ezek voltak a leginkább előforduló esetek. A társasházak alapításakor szintén 6.600.-Ft az ingatlanonkénti díj, de az össze- eljárási díj nem haladhatja meg az egyszázezer forintot.

A hagyatéki eljáráshoz vagy gyámügyi eljáráshoz szükséges nem hiteles tulajdoni lap ingyenes.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindulásáról ad tájékoztatást a tulajdoni lapon lévő széljegy. A széljegy csupán azt jelenti, hogy valaki benyújtott egy beadványt a földhivatalhoz, és amiatt elindult egy eljárás. Több széljegy is szerepelhet egy ingatlan tulajdoni lapján, ekkor a rangsorolást jelzik a széljegyek. Tulajdonképpen tanúsítja, hogy a kérelmezett eljárás megindult, azonban az bárhogy végződhet, bejegyzéssel vagy elutasítással is. (beadványok esetén érdemes figyelni a rangsorra, hiszen ha van bejegyezve elzálogjog és tulajdonjog bejegyzést is kérni szeretnénk, akkor addig nem intézik el a jelzálogjog törlést míg a korábban beadott tulajdonjogbejegyzést el nem intézik. Ilyenkor kérni kell, hogy a jelzálogjog törlést első ranghelyen intézze el a földhivatal , de ez csak egy példa volt)

Végül pedig ejtsünk szót arról, hogy mi a különbség a teljes tulajdoni lap, a szemle, vagy a hiteles tulajdoni lap között. A szemle csak a fennálló bejegyzéseket foglalja magában, míg a teljes tulajdoni lap minden régi és jelenlegi bejegyzést tartalmaz, azokat is, amiket töröltek már, vagyis az ingatlan történetét mutatja meg. A hiteles tulajdoni lap hitelesített, így az bizonyító erejű.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás ügyintézési ideje lecsökkent 70 napra 3 hónapról, ha a beadvány több mint 30 ingatlant vagy érdekeltet érint. A díjak egyelőre maradtak, nem emelkedtek. A tulajdoni lap továbbra is 6250.-Ft, az elsőfokú eljárás per helyrajzi szám, 6600.-Ft.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás