Családi pótlék 2018, összege, utalás ideje - kinek jár és meddig

Fotó: © ThoseGuys119 / Flickr
Fotó: © ThoseGuys119 / Flickr
A nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás összefoglaló nevén, a családi pótlékot az élettársi nyilvántartásban lévők is felvehetik már. Az iskolából való sorozatos indokolatlan távolmaradás miatt azonban megvonhatják a családi pótlékot.

A rászorultsági alapon járó támogatások között az egyik legismertebb a családi pótlék, mely a korábbiakkal ellenben manapság két jogcímen folyósítható, attól függően, hogy iskolába jár-e már a gyermek. Előtte nevelési támogatásként vehető igénybe, utána pedig beiskolázási támogatás jogcmén illeti meg a jogosultakat. Szükségességét nyilvánvalóan a nehéz anyagi körülmények indokolják, melyek több tényezőre vezethetőek vissza.

Az egyik legfontosabb támogatás lesz a gyermeket nevelők számára a családi pótlék, hiszen az oktatási költségek az elmúlt évek tapasztalatai alapján valószínűleg az elkövetkező időszakban sem lesznek alacsonyabbak. Nem csak ez indokolja azonban a támogatási forma szükségességét, hanem a munkaerőpiacon észlelhető helyzet, az elhelyezkedési gondok, és ezek mellett azok az anyagi kötelezettségek, melyeknek mindenképpen eleget kell tenni a gyermeknevelés felelősségteljes mivoltát tekintve. A korábbi évekhez hasonlóan, ezen évben is sokan igénylik majd a családi pótlékot, ám szigorú feltételekhez kötött, hogy mely szülők jogosultak arra. 

A munkaerőpiacon még akkor sem könnyű elhelyezkedni, ha megfelelő végzettséggel rendelkezik a munkavállaló, pláne így van ez, ha alacsony képzettségű, vagy hazánk olyan térségében él, ahol kevesebb a lehetőség. Mindez hatással van a gyermekvállalási kedvre, amely egyértelműen összefüggésbe hozható a népesség elöregedésével, valamint az állami nyugdíjrendszer nehézségeivel. A helyzet tehát mindenképpen megoldást kíván, s ennek egyik eszköze lehet a családi pótlék, mely lehetővé teszi, hogy a rosszabb körülmények között élők is biztosítani tudják a gyermek felneveléséhez szükséges anyagiakat, vagy legalábbis kiegészítést kapjanak jövedelmük mellé ehhez.

A családi pótlékra jogosultak köre a következőképpen alakul:

 • a szülő
 • a vele egy háztartásban élő házastárs
 • az örökbefogadó
 • a nevelő szülő
 • valamint a gyermekotthon vezetője, ha a körülmények miatt a gyermek elhelyezése ilyen intézményben történt. 

Az igénylés az Államkincstár azon területi igazgatóságánál kell, hogy történjen, amely lakcím szerint illetékes, de ha a munkahelyen működik családtámogatási kifizetőhely, akkor itt is leadhatja az igénylő a „Kérelem családi pótlék megállapítására” névre hallgató nyomtatványt, valamint a hozzá szükséges iratokat, okmányokat. Az eljárás során költséggel nem kell számolni, bizonyos bírálati idővel viszont igen, melynek hossza maximum harminc nap lehet.

A következő összegekre számíthatnak azok, akiknek kérelmét pozitívan bírálták el:

 • egy gyermek esetén 12.200 forint
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint
 • két gyermek esetén 13 300 forint
 • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén 14 800 forint
 • három vagy több gyermek esetén 16 000 forint
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén 17 000 forint
 • tartósan beteg, vagy fogyatékos kiskorú gyermek nevelése esetén 23 300 forint
 • tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25 900 forint
 • súlyos fogyatékos nagykorú személy esetében 20 300 forint.

Az összeg megállapítására az is hatással lehet, ha olyan gyermek van a családban, aki már nagykorú, és a jogosultság végének számító huszadik életévét is betöltötte, de még nem rendelkezik önálló jövedelemmel. Ennek tipikus esete a felsőoktatási intézményben való nappali tagozaton tanulás.

A családi pótlékot a Magyar Államkincstár minden hó tizedikéig el kell, hogy juttassa a jogosultakhoz. Ez történhet bankszámlára utalással, vagy postai kifizetéssel.

A tanulásra ösztönzést tűzte ki céljául, és a gyermeknevelés felelősségteljes feladatára kívánja felhívni a figyelmet az az intézkedés, mely szerint a nevelési támogatás felfüggesztésre kerül abban az esetben, ha a gyermek 50 igazolatlan óránál többel rendelkezik. A szabályozás megszületésére már régóta szükség volt, s bár bevezetésekor diszkriminációval is vádolták azt, de tény, hogy hatására jelentősen csökkent az iskolakerülők száma.

Az világosan látható, hogy a mai árak mellett a családi pótlék összege rendkívül alacsony, de azokban a családokban, ahol valós és komoly anyagi problémák vannak, ez is sokat jelent a megélhetést illetően a mindennapokban. Természetesen nem mintegy szükségmegoldást kíván nyújtani a rendszer, sokkal inkább hozzájárulást ahhoz, hogy a körülmények javuljanak, ezzel alapot teremtve annak, hogy a szülők saját erejükből a lehető legjobb életszínvonalat tudják biztosítani gyermekeik számára.

2017. január 1. napjától hatályos rendelkezés, hogy ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket és a szülői felügyeleti jog mindkét szülőt megilleti, a családi pótlékra közös kérelmük alapján, 50-50%-ban mindkét szülő jogosult.

A kérelemhez csatolni kell a szülők arról szóló közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban gondoskodnak mégpedig felváltva.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás