Óvodai elhelyezés megszüntetése 2018

Fotó: © kennethkonica / Flickr
Fotó: © kennethkonica / Flickr
A gyermek életkora indokolja, akkor megszűnik az óvodai ellátás számára. Még ma is gyakori, hogy a gyerekek még egy évet ráhúznak az ovira, mert a szülő nem tartja még felkészültnek a gyermeket az iskolai kihívásokra. Kivételes, jogszabályban lefektetett esetekben még akár több évet is várhat a gyermek az óvodában.

A gyermekek meghatározott korig járhatnak óvodába, kivételes esetben az általánosan megállapított életkor betöltése után is, ha indokai fennállnak. Ettől eltérő okok miatt is megszűnhet az óvodába járatás. Az okokat a következőkben tekintjük át alaposabban.

Az óvoda megszűnhet többféleképpen, de legfőképpen azért, mert a gyermeket felveszik az iskolába, hiszen elérte az iskolás kort és az iskolába járásra alkalmasnak találtatott. Ez azért nem automatikus dolog, mert vannak gyermekek, akik még a hatodik életévük betöltése után is maradnak még legalább egy évet, mert vagy szeptember után születtek, vagy pedig még nem iskolaérett a kisgyermek. Ez addig mehet így, míg a gyerek nyolc éves nem lesz. Abban az esetben, ha iskolába nem veszik fel, nincs már maradás az óvodában, akkor gondoskodni kell a gyermek más fajta oktatásáról.

Akkor is megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a szülő nem fizeti a térítési díjat annak ellenére, hogy az óvodavezető már erre felszólítást küldött és az eredménytelen volt. Ha a szociális helyzet miatt nem képesek fizetni, akkor mentesülhetnek a megszüntetés alól, ezt minden esetben vizsgálni kell, hogy mi az oka a nemfizetésnek.

A megszüntetésre okot adó körülmény az is, ha 10 napnál többet marad el a gyermek az óvodai neveléstől, mégpedig úgy, hogy azt a szülő igazolni nem tudja. Mielőtt ide haladnának a dolgok, az óvodának figyelmeztetnie kell a szülőt két alkalommal is arra, hogy ha a gyermek hiányzása elérné a fent írt napok számát, akkor a következmény az lesz, hogy a gyereket elbocsátják az intézményből.

Mindezek ellenére az óvodai elhelyezés nem kötelező, míg be nem tölti az ötödik életévét a gyermek. A szülők dönthetnek úgy, hogy a gyermek otthoni környezetben várja meg az iskolás évek kezdetét, ezért ha a szülő bejelenti azt írásban, hogy a gyerek ki fog maradni, akkor ezzel is megszűnésre kerül az óvodai elhelyezése, de csak ötéves korig.

Mivel öt évesen már óvodába kell járnia a gyermeknek, ezért akkor már több okból sem szűnhet meg az óvoda számára. Nem szűnhet meg azért, mert a szülő úgy döntött, vagy azért sem mert nem fizette a térítési díjat, de azért sem, mert hiányzása meghaladta az előírt napok számát. A hiányzás esetében azonban értesítik a gyámhatóságot, és a gyermekjólétiseket is.

Már szót ejtettünk arról, ha a gyerek eléri a hat éves kort, mert ugye akkor ér véget az óvodai nevelés alaphelyzetben. Ha a gyerek augusztus 31-ig eléri a hat éves kort, akkor élhet azzal a lehetőséggel a szülő, hogy halasztást kérelmez, vagy ezt az óvoda is előterjesztheti. Ha a hetediket tölti a gyerek, már csak szakértői javaslatra maradhat az óvoda falain belül, egyébként tovább kell lépnie. Akkor is szakértői bizottság dönt az iskolaérettségről, ha a gyermek nem járt óvodába. Az iskolaérettség esetén kap a szülő egy igazolást erről, amire majd a beiratkozáskor lesz szükség.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás