Öröklési illetékmentesség 2019

Az öröklés illetékszabályai a korábbi években módosultak jelentősen, miszerint 20 millió forint alatt nincs illeték akkor, ha a gyermek vagy szülő örököl. Azóta ilyen mértékű változás nem következett be, és egyelőre sem számíthatunk változásokra ezen a téren, bár ez a húszmilliós összeghatár is sok örökösnek jelent megnyugvást. 

Amikor öröklésről van szó, a leginkább az illetékmentesség eseteire kíváncsi mindenki. Mikor nem kell illetéket fizetni, ha öröklünk ingót vagy ingatlant? Az illetéktörvény több módosításon is átesett az utóbbi időben és jelentős pozitív változásokat hozott a közvetlen felmenők utáni öröklés illetékfizetésében is. 

Több okból is lehet illetékmentes az örökség. A legfontosabb, hogy a lakás-előtakarékossági alapján történő vagyongyarapodás, valamint az egyeneságbeli rokon és a házastárs öröksége (ez évekkel korábban még illetékköteles volt) illetékmentes. Továbbá illetékmentes az is, ha legfeljebb 300 ezer forintértéket nem halad meg az ingóság, amit valaki örököl. Ebbe a 300 ezerbe nem tartoznak bele azok a megörökölt tárgyak, amik szokásos személyes használati tárgyak, sem az apróságok, sőt még az autó, vagy pótkocsi sem számítandó ide, sokkal inkább egy értékes festmény, gyűjtemény, antik bútor, vagy ékszerek…stb.

Az illetékmentes esetek sorát gyarapítja az is, hogy az építési telek öröklése is az, ha arra négy éven belül (a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számítva) olyan lakóházat épít az örökös, ami eléri a beépíthetősége egytizedét. (ezt az adóhatóság ellenőrzi úgy, hogy megkereséssel él az építésügyi hatóság felé). Ezeken felül még illetékmentes a mostoha és nevelt gyermek és ugyanígy a nevelőszülő és mostohaszülő által megszerzett örökség 20 millió forintig. Ezen túl van már illetékvonzata. Akkor sem kell illetéket fizetni, ha valaki tudományos vagy pl. művészeti, oktatási célzattal hagy rá valakire vagy valamely intézetre vagyont.

Ha valaki felajánlja a festményét, vagy valamilyen más műalkotását esetleg gyűjteményét egy intézménynek, mondjuk egy kórháznak például, akkor sincsen öröklési illetéke az ingóságnak. Valamennyi illeték alól mentes az örökös, ha az ingóra eső illetékmérték eléri az összes örökség illetékét.

Az illetékmentességek mellett a törvény tartalmaz illetékkedvezményeket is. A kedvezmény azt jelenti, hogy az illeték megfizetésére könnyítéseket biztosít a jogszabály, bizonyos százalékkal kevesebb öröklési illetéket kell fizetni az általános öröklési illetékhez képest.

Egyik ilyen kedvezmény a kiskorúakat érinti, vagyis, amikor az örökös még kiskorú. Az illetéket még nem kell megfizetnie, hanem majd csak akkor, ha nagykorúvá válik, azt követő 2 éven belül. Eddig az időig késedelmi pótlékot sem számítanak fel. Sőt további engedmény, hogy annyiszor 10 százalékkal csökken az illeték mértéke, ahány évvel korábban fizeti meg, de maximum 70 százalékkal lehet csökkentenie az illetékkiszabó hatóságnak. Tehát, ha valaki még csak 10 éves, mikor örököl, akkor 20 éves koráig fizetheti meg pótlékmentesen. Ha egy évvel korábban, vagyis 19 évesen fizeti meg az illetéket, akkor már 10 %-kal kevesebb lesz, viszont 13 éves kora előtt nem érdemes visszafizetni, mivel 70 százaléknál többel nem csökkentik úgysem az illetéket.

A termőföld öröklése esetén is kedvezményeket ad a jogszabály, mely legutóbb - 2018. július óta - megváltozott. Korábbi rendelkezé szerint: Ha termőföldtulajdont vagy ehhez kapcsolódó vagyoni értékű jogot (használati pl.) örököl, akkor az illeték felét,ha pedig egyben őstermelő vagy családi gazdálkodó, akkor csupán a negyedét kell megfizetni.

Jelenlegi, módosított szabályozás szerint: Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése esetén az egyébként járó öröklési illeték felét kell megfizetni.

Amennyiben az örökös az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély, akkor egynegyedét kell megfizetni. 

Tudni kell, hogy a kedvezményeket nem számolja ki automatikusan az adóhivatal illetékfőosztálya, hanem kiküldi a fizetési meghagyást határidővel, amire – mielőtt jogerőssé nem válik –nyilatkozni kell a tényekről, amik kedvezményre jogosítanak. 

Az egyéni vállalkozó, vállalkozói vagyon öröklése esetén a magánszemély örökös az öröklési illeték alapját 25 %-kal, de max. 2 és fél millió forinttal csökkentenikell. Ennek azonban van feltétele, vagyis az, hogy a hagyatéki végzés jogerőssé válásától számítva 30 napon belül egyéni vállalkozóként elkezdjen tevékenykedni és azt 3 évig folytassa, vagy pedig a többségi tulajdonú cége részére átadja. (de nem adhatja el vagyoni betétjét, valamint részesedése mértékét sem csökkentheti a cégben). Ha ezeket megszegi, akkor a kétszerest kell visszafizetnie a csökkentett öröklési illeték-összegnek.

Az öröklési illeték további 2017. évi változásai

Egyéb, nem rokon örökös estén az öröklési illeték is változott. Lakás és vagyoni értékű jog öröklése 9%-os, míg minden más 18% öröklési illetékkel terhelt. Az öröklési illetéket mindig a tiszta érték után kell fizetni. A tiszta érték azt jelenti, hogy a vagyonból levonják a hagyatéki tartozásokat (temetési költség..stb, vagyis valamennyi olyan kiadást, amit számlákkal tud az örökös igazolni)

A földes gazdáknak is kedvez a 2017. évi illetéktörvény módosítás azzal, hogy a termőfölddel kapcsolatos illetékszabályokat enyhítette a jogszabályalkotó.

Ha a termőföldet örökli valaki, akkor az általános öröklési illeték felét, azaz 9%-ot, míg ha családi gazdálkodó örökös örökli meg, akkor csak a negyedét, azaz 4,5 százalékos illetéket kell fizetnie. Persze, ha egyeneságbeli gazdálkodó fogja megörökölni, akkor a fentebb említett illetékmentes szabályok lépnek életbe, és 20 millióig nem lesz öröklési illeték kiróva.

A termőföldnél még van egy nagyon fontos szabály. Valamennyi öröklésnél, ha valaki ellenérték fejében átengedi örökrészét másik örököstársának, akkor neki attól még meg kell fizetnie az öröklési illetéket, míg a megszerző vagyonátruházási illetéket fog fizetni. A termőföldnél viszont ez az általános szabály nem érvényesül, mert ha olyan örököstársának engedi át, aki bejegyzett családi gazdálkodó, akkor a termőföldet átengedő semmilyen illetéket nem kell, hogy fizessen. 

Illetékfizetés

Öröklési Illetéket az örökség úgynevezett tiszta, hagyatéki terhekkel csökkentett értéke után kell fizetni, mely például a temetési költségek, a hagyatéki gondnok díja stb, mely kiadásokról számláűt kell felmutatni a hagyatékátadó közjegyzői eljárás során. Atemetésnek van egy szokásosan elszámolt költsége, melyet nem kell számlával igazolni, azonban , ha a temetés különösn költséges volt, akkor arról számlával kell rendelkezni.

 További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás