Másodállás szabályai 2018

Vezető állású munkavállaló továbbra sem létesíthet további munkaviszonyt, és a versenytilalmi megállapodás szabályai is változatlanok a munka törvénykönyvében. A munkavállalók létesíthetnek további munkaviszonyt, csak közölniük kell a munkáltatóval ezt a tényt.

Sokan rákényszerülnek arra, hogy egyszerre két munkahelyet is fenntartsanak, mert egy fizetés kevés egy család eltartásához. Másodállást bárki létesíthet, ha betartja a jogszabályi követelményeket. Másodállást főképp találni volt nehéz, hiszen a munkanélküliek száma nem hogy csökkent volna, inkább gyarapszik évről évre, de ha sikerül, annak törvényi akadálya nincsen. Bár a tavalyi évre már azt tapasztalhattuk, hogy a munkaerő kivándorlás miatt egyre nehezebb jó és szakszerű munkaerőt találniuk a cégeknek.

2012-ben új munkatörvénykönyvet fogadtak el és lépett hatályba, de abban a tekintetben nem történt változás, hogy a másodállást eztán sem akadályozza a jogszabály. Továbbra is létesíthető másodállás, de azt be kell jelenteni a munkáltatónak, ami abból fakad, hogy a törvény előírja a kölcsönös együttműködést és tájékoztatást. Ez mindkét félre vonatkozik, a munkáltatóra és munkavállalóra is. Ebből következik az, hogy a másodállás létesítésekor azt közölnünk kell, legcélszerűbben írásban, hiszen ha elmarad a tájékoztatás és utólag szerez tudomást róla a munkáltató, akkor ez súlyos kötelezettségszegésnek minősül és rendkívüli felmondással élhet a munkáltató.

A másodállás bejelentésének fontossága akkor szembetűnő, ha a dolgozó egy olyan másik munkáltatónál szerez másodállást, amelyik versenyben áll a másik munkáltatóval. Ez egy elég kockázatos helyzet, ha jobban belegondolunk a munkáltatók szemszögéből. A törvény megengedi tehát a másodállást, de ha a munkáltató úgy ítéli meg, hogy kockázatot jelent számára és veszélyezteti az üzleti és gazdasági helyzetét, akkor megállapodásban rögzítheti, hogy megtiltja további munkajogviszonyok létesítését, vagy pedig csak korlátok közé szorítja, kizár bizonyos cégeket, munkahelyeket, vagy csak meghatározott ideig járul hozzá a másodálláshoz. A megállapodás innentől kezdve már a két emberen múlik, mert fenntarthatja a munkavállaló, hogy csak kompenzáció fejében engedi a korlátozást. Pl. egyszeri pénzösszeg, vagy cégesautó, esetleg céges telefon, vagy fizetésemelés fejében. A megállapodás neve versenytilalmi megállapodás. Az ellentételezésnek viszont el kell érnie az alapbér egyharmadát addig, míg a megállapodás fennáll. Mivel az új munkatörvény 2012. július 1-től lépett hatályba, így a fennálló, már megkötött megállapodásokra még a korábbi, 1992. évi Mt. szabályai lesznek érvényesek. Ebből kifolyólag tehát írásban kell rögzíteni a munkáltató által eszközölt ilyesfajta további munkavégzési korlátozásokat.

A vezető állású munkavállalókkal más a helyzet. Náluk nem érvényes a szabály, hogy bárki létesíthet másodállást. A vezető nem létesíthet másik munkaviszonyt, vagy köthet vállalkozási és megbízási szerződést, valamint nem lehet vezető tisztségviselő pl. kft-ben, de egyéni vállalkozó sem lehet a vezetői beosztása mellett. Amit megtehet, az az tanítás, vagy valamilyen tudományos munka, de csakis a munkáltató beleegyezésével. A Polgári törvénykönyvben is van a vezetőkre rendelkezés az összeférhetetlenségi szabályok között. Egy kft. ügyvezetője nem lehet pl. másik olyan kft-ben ügyvezető, aminek a tevékenysége ugyanaz, mint a másik Kft-nek.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás