Közérdekű nyugdíjas szövetkezet 2018

Fotó: © Everhartz / Flickr
Fotó: © Everhartz / Flickr
2017. július 1-jén hatályba lépett a közérdekű nyugdíjas szövetkezetekről szóló új törvény. Ez a törvény megváltoztatja a nyugdíjasok munkavégzésének szabályait. A nyugdíj melletti munkavégzés szabályai az utolsó módosítás eredményeképpen korlátozás nélkülivé vált, vagyis sem munkaidőben, sem fizetésben nem lett maximum meghatározva, viszont a járulékokat fizetniük kell nekik is, egészségbiztosítási járulékot, és munkaerőpiaci járulékot fizet. A munkáltató szociális hozzájárulási adót fizet. Más esetekben minden járulékot ugyanúgy meg kell fizetni, mint bármely más munkavállaló esetében.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet létrehozása hatására több jogszabályt is módosítani kellett ennek megfelelően. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet fogalma a szövetkezetekről szóló törvényben kapott helyet, ahol meghatározták a fogalmát is.

„Közérdekű nyugdíjas szövetkezet olyan szövetkezet, melynek célja, hogy a még aktív időskorúak számára foglalkoztatást, munkaerőpiacireaktivizálást biztosítson, a tagok gazdasági és szociális helyzetét előmozdítsa.”A közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek van egy nemesebb célja is, ha nevezhetjük így, mégpedig az, hogy a következő generációk számára átadhassák a tagoknál felhalmozódott tudást, szakmai- és élettapasztalatot. A szövetkezetnek a tagjai legalább 90 százalékban öregségi nyugdíjban részesülők lehetnek, akiknek személyes közreműködést is kell vállalnia, melyért a közreműködéssel arányos ellentételezést kell, hogy kapjon. Ezt a személyes közreműködést úgy is teljesítheti a nyugdíjas szövetkezeti tag, hogy harmadik személy rézére nyújtanak szolgáltatást. Ezt nevezzük külső szolgáltatásnak, mely egy sajátos jogviszony, melyre a Polgári törvénykönyv megbízási szabályai és a Munkatörvénykönyve megfelelő szakaszai irányadóak. Ilyen esetben sem lehet kevesebb a nyugdíjas keresete, mint a Munkatörvénykönyvében foglalt kötelező legkisebb munkabérre és garantált bérminimumra vonatkozó szakaszaiban foglaltak.

Van még egy nagy pozitívuma a nyugdíjas szövetkezetnek, hogy ha eredményesen gazdálkodik, akkor közösségi alapot hoz létre, mely összeget a nyugdíjas szövetkezet tagjának vagy vele közös háztatásban élő közeli hozzátartozójának a szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális jellegű szükségleteinek a kielégítésére kell felhasználni. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet szempontjából nyugdíjas az öregségi teljes, a rész nyugdíjas is, valamint azok a nők is, akik a 40 éves szolgálati jogviszonnyal tudtak nyugdíjba vonulni. Ezeken túl, más nyugellátásokban részsülők már nem tartoznak a törvény hatálya alá, úgymint a korkedvezményes nyugdíjazásuak, sem a rokkant és a rehabilitációs ellátásban részesülők sem például.

Az Szja törvény értelmében adómentes a nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a személyes közreműködés ellenértékeként juttatott élelmiszer, élelmiszer utalványként legfeljebb havonta a minimálbérig terjedő bevétel, abban az esetben, ha a bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 %-át. De ugyanígy adómentes a nyugdíjas tag családtagjainak támogatásként juttatott maximum a minimálbér összegéig terjedő élelmiszer utalvány. Egyébként a tag részére adott pénzbeli jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül és 15 % személyi jövedelemadó vonzata van.

Mindezek ellenére a Tb szempontjából a tag nem biztosított még akkor sem, ha munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján, úgymint vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott, ezért nincs járulékfizetésesem. Szociális hozzájárulási adót sem köteles fizetni, valamint egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget sem eredményez a személyes közreműködése a nyugdíjasnak a szövetkezetben. Ezeken túl szakképzettségi hozzájárulást sem kell megfizetni.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek a személyesen közreműködő tagja esetében a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás megkötése napján bejelentést kell tennie az adóhatóság felé. (adószám, adóazonosító, Tb jel, nyugdíjfolyósítási törzsszám.) Ugyanígy bejelentést kell tenni nyolc napon belül, ha tagi jogviszony megszűnik. A bejelentést ügyfélkapun, vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lehet megtenni.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás