Fogyatékossági támogatás 2017 - Kinek jár és mennyi az összege?

Fotó: © ohmil / Flickr
Fotó: © ohmil / Flickr
A fogyatékossági támogatást kormányhivatalokban, illetve a kormányablakoknál lehet intézni. Az igényt a megfelelő nyomtatvánnyal, személyazonosító igazolvánnyal és az orvosi igazolással lehet kérelmezni. Összege attól függ, hogy a kérelmező jogosult hallási fogyatékos, vagy látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, illetve autista és a szakértői bizottság szakvéleménye szerint az igénylő önkiszolgálási képessége nem hiányzik, illetve halmozottan fogyatékkal élő.

Fogyatékossági támogatástazért nyújt az állam, hogy a fogyatékosságból eredő hátrányokat és költségeket valamelyest kompenzálja. Fogyatékossági támogatást a súlyosan fogyatékos 18 évet betöltött személyek kapnak, akik Magyarországon élnek, de kik a súlyosan fogyatékosok, akik támogatásra jogosultak a jogszabály szerint.

A súlyos fogyatékos állapotot mindig orvos szakértőnek kell megállapítania. A mozgásszervileg fogyatékos személyek, akiknek protézisre van szükségük, vagy tolókocsiba kényszerültek, mindenképpen ide sorolandóak, de emellett még ide tartozik más megbetegedés is.

A látásukban károsodottak, vagy a hallás fogyatékkal élők nagytöbbsége jogosult a támogatásra, de a pontos megnevezéseket és kritériumokat a törvény tartalmazza, hogy ezeken a fenti fogyatékosságokon belül, az adott konkrét betegség vagy testi hiányosság a jogosultság alapja e.

A fogyatékossági támogatást más juttatás kizárhatja, úgymint a vakok személyi járadéka, a magasabb összegű családi pótlék. Az igénylés előtt tehát át kell gondolni, hogy melyik ellátás lesz a magasabb összegű, melyik jelent nagyobb segítséget az igénylőnek A támogatások között ugyanis lehet választani, és ha úgy dönt valaki, hogy a másik folyósítását szeretné választani inkább, akkor lemondhat a jelenlegi támogatásról és megigényelheti az előnyösebbet.

A fogyatékossági támogatás összege a nyugdíjak emelésével együtt változik, emelkedik, de az összeg így is meglehetősen kevés mivel a mindenkori nyugdíjmimimum a számításának az alapja, és kérdéses, hogy mire is elegendő, hiszen lehet, hogy még a szükséges gyógyszerek árának felét sem fedezi. Aki rászorul ugyanis erre a támogatásformára, annak elég sokféle eszközre, speciális gyógyeszközökre, speciális tárgyakra lehet szüksége, vagy speciális ételfélékre, amikről nagyon jól tudjuk, hogy az eleve drága élelmiszerekhez képest is költségesek.

A támogatás az illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatóságánál igényelhető a megfelelő, erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, amihez hozzá kell csatolni az orvos által adott igazolásokat is. Emellett még nyilvánvalóan vinni kell a személyazonosító okmányokat és a TAJ kártyát is. Az államkincstár pedig úgy fog eljárni, hogy a bevett orvosi dokumentumokat megküldi a rehabilitációs szakigazgatási szervnek, akik megvizsgálják azokat és döntenek, hogy az igény benyújtója súlyosan fogyatékosnak minősül e. Ha szükséges, akkor személyes megjelenésre is kötelezi a rászorult fogyatékos személy.

A fogyatékossági támogatás havi összege 2015. január 1-jétől 19 968 forint a látási fogyatékos, a hallási fogyatékos, az értelmi fogyatékos, az autista, a mozgásszervi fogyatékos személyek esetében; 24 576 forint a halmozottan fogyatékos, valamint a fogyatékosság olyan esetében, amikor a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.

2001. június 30-ig az erősen látáscsökkent vagy vak személy részére a vakok személyi járadékát állapították meg. 2001. július 1-jétől új jogosult részére a vakok személyi járadékát nem lehet megállapítani. A vakok személyi járadékában részesülő személy, amennyiben 18. életévét betöltötte, a járadék helyett kérheti a fogyatékossági támogatás megállapítását.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás