Egyszerűsített foglalkoztatás 2018 - alkalmi munkavállalás szabályai, bejelentés és adózás

Fotó: © -ALlisson- / Flickr
Fotó: © -ALlisson- / Flickr
Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai nem változnak. Továbbra is 120 napot lehet ilyen formában foglalkoztatni egy éven beül egy személyt. Az alkalmi munka még ennél is rövidebb, csupán 90 nap lehet egy évben.

Az egyszerűsített foglalkoztatást inkább alkalmi munka néven ismerjük. Szabályai speciálisabbak a napi nyolc órás, heti negyven órás rendes foglalkoztatási formánál, viszont elég elterjedt, hisz vannak munkák, ahol az egyszerű foglalkoztatással lehet a legkönnyebben létrehozni a munkaviszonyt. 2015-ben szabályai változatlanok.

Alkalmi munka kifejezést használjuk az egyszerűsített foglalkoztatásra, azonban az alkalmi munka csak egy fajtája az egyszerűsített foglalkoztatásnak.

Azokat lehet ebben a formában dolgoztatni, akik valamiféle betakarítási munkát végeznek, vagy a földeken dolgoztatják idénykor, vagy nyáron strandon, büfében alkalmaznak valakit kisegítő munkára pl.

Az ilyen típusú foglalkoztatás esetében a munkaviszony a 120 nap lehet egy naptári éven belül, ha ugyan az foglalkoztatja, ugyan azt a dolgozót. Benne is van a nevében, hogy idény, ezért határozta meg a jogalkotó a 120 napos maximumot.

Alapesetben írásban kell megkötni ezt a munkaviszonyt is, de nem minden esetben. Ha ugyanis az öt naptári napot nem haladja meg, akkor nem kötelező, valamint ha a mezőgazdasági idénymunka teljes időtartama a 30 napot nem haladja meg. Ellenben, ha a dolgozó, vagyis az alkalmi munkavállaló kéri, akkor írásos szerződést kell kötni. A jelenléti ív itt viszont minden esetben kötelező, úgy mint minden más munkaviszonynál.

Az alkalmi munka ennél összetettebb, pont azért, hogy ne lehessen ezt a foglaloztatási formát felhasználni arra, hogy egy munkáltató íly módon tartson valakit munkavállalás céljából.

Egy naptári évben összesen maximum 90 naptári nap lehet, továbbá egy naptári hónapban összesen 15 naptári nap, és legfeljebb 5 egymást követő naptári napon lehet foglalkoztatni, vagyis nem lehet egybefüggő 7 nap. A jogszabály naptári évet, napot és hónapot említ, vagyis az év közben megkezdett munkaviszonynál is alkalmazandó a szabály, a töredék évre, hónapra is érvényesek a szabályok.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén is, - mint ahogyan minden munkajogviszonynál -a NAV-hoz ezt is be kell jelenteni, vagyis a dolgozó névét, adóazonosítóját, TAJ számát többek között.

A bejelentés természetesen teljesíthető elektronikus úton is, a NAV honlapjáról letölthető nyomtatvánnyal, amin a munkaviszonyban bekövetkező változásokat is bejelenthetünk.

A bevallást pedig havonta kell teljesíteni a tárgyhó 12. napjáig.

Az egyszerűsített foglalkoztatás utáni adófizetés sajátosan alakul. A munka jellegétől függően kell megfizetni a közterhet, mégpedig a mezőgazdasági idénymunka esetén500 forintot, turisztikai idénymunkáért szintén 500 forintot, alkalmi munka esetében 1000 forintot, míg a filmipari statiszta alkalmi munka esetén pedig 3000 forint.

2010-től megszűnt az alkalmi munkavállalói kiskönyv és a közteherjegy, amit a postán szerezhettünk be és szépen be kellett minden nap nyálazni a kiskönyvbe. Helyette a NAV-os bejelentés maradt és a NAV közteher-befizetések alszámlára (10032000-06057763) történő befizetés.

Az egyszerűsített foglalkoztatás során kapott munkabért csak akkor kell bevallani az adóbevallásban, ha másmilyen jövedelem is volt abban az adóében, de ezt is csak akkor, ha a törvényi összeghatárt meghaladja. (a foglalkoztatás naptári napjainak száma megszorozva az adóév első napján hatályos minimál napibér.) Ha ennél az összegnél magasabb a jövedelem, akkor az efölötti összeget kell szerepeltetni a bevallásban.

Egyszerűsített munkaszerződés

Munkáltató

neve, megnevezése:

székhelye, lakóhelye:

adószáma:

Munkavállaló

neve, születési családi és utóneve(i):

születési helye, ideje:

anyja születési családi és utóneve(i):

lakóhelye:

TAJ-száma:

adóazonosító jele:

Egyszerűsített munka jellege:

Alkalmi munka:

Mezőgazdasági idénymunka:

Turisztikai idénymunka:

Munkakör:

...................................................................................................................

Munkaviszony kezdete:

.......... év .......... hó .... nap

Munkaviszony megszűnésének napja:

.......... év .......... hó.... nap

Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként): ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;

Rendes munkaidő: ...... óra/nap

Személyi alapbér (bruttó):

............................ Ft/hó vagy ............................ Ft/nap, összesen: .................................... Ft a munkaviszony teljes idejére

Munkavégzési hely:

Kelt:

....................................................., .................... év ........................................... hó ........... nap

................................................

.............................................

munkáltató

munkavállalóTovábbi cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás