Egészségügyi szolgáltatási járulék (TB járulék) 2017

Fotó: © a2050 / Flickr
Fotó: © a2050 / Flickr
A dolgozók után a munkáltató fizeti meg a járulékot. 2017-ban 7110 forintranövekszik az összeg, de a munkanélküliek kérhetik, ha nincs semmilyen jövedelmük, hogy alanyi jogon mentesüljenek a megfizetése alól. Intézni a szociális osztályokon lehet a megfelelő nyomtatvány kitöltésével.

A munkaviszonyunk alatt a bruttó fizetésből vonják a járulékot, a munkanélküli ellátás ideje alatt is levonásra kerül a járulék, de ha megszűnik az ellátás, akkor nem maradhatunk biztosítás nélkül. Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése nem csak kötelező, de ajánlatos is, hiszen a pár ezer forintos, járulék fedezte korházi ellátások, akár százezres nagyságúak is lehetnek, ha nekünk számlázza ki az intézmény.

A társadalombiztosítás mindenki számára kötelező, ami fizetési kötelezettséget foglal magában. Ez a pénzügyi alapja az egyes egészségügyi ellátásokra való jogosultságnak. Ezt a pénzbeli befizetést akkor is teljesíteni kell havi rendszerességgel, ha nem vesszük éppen igénybe az egészségügyi ellátást. Ha valaki nem áll biztosítotti jogviszonyban, vagyis nincs bejelentett munkahelye és munkanélküli ellátásra sem jogosult, akkor meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot saját zsebből.

Gyes, gyed, gyet, nyugdíj, valamint ápolási díjat igénybe vevő, valamint a szociálisan rászorult személynek főszabály szerint nem kell fizetnie ezt a járulékot.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási jogviszony megszűnését követően még további 45 napig fennmarad, ezen időszak alatt tehát még nem kötelezett az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére. Ha a biztosítási jogviszony 45 napnál rövidebb volt, akkor a jogosultság ezen időtartammal hosszabbodik meg. Ha a korábbi jogosultsági feltétel 45 napnál hosszabb volt, de az azt követő rövidebb, viszont a kettő között nem telt el 30 nap, akkor is 45 nappal hosszabbodik meg a jogosultság. (vagyis, aki foglalkoztatva volt mondjuk 6 hónapig, aztán megszűnt a munkaviszonya, de 30 napon belül talált másikat, viszont az csak egy hónapig tartott és ismét megszűnt, akkor is 45 napig tart még a jogosultság)

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének a menete a következő: először be kell jelentkezni az adóhatósághoz a 17T1011 számú nyomtatvánnyal, a biztosítási jogviszony megszűnését követő 15 napon belül. Ezt követően a NAV (adóhatóság) nyilvántartásba veszi a bejelentkezettet és csekkeket fog küldeni. Ha időközben valaki munkát talál, akkor semmi teendője nincs, mert a munkáltató a NAV-hoz be fogja jelenteni, így már nem kell fizetnie a csekkeket.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2016-ban 7050.- Ft, 2015-ben 6930.- Ft, 2014-ben 6810 Ft, míg 2013-ban 6660, 2012-ben 6390.- Ft volt.

Az utóbbi időben egyre többen fordultak az adóhatósághoz, hogy méltányosságbóltekintsen el a járulék megfizetésétől. Ennek nincsen akadálya, ha az adóhatóság megállapítja, hogy az adózó és az egy háztartásban élő hozzátartozói vagyoni-jövedelmi és szociális helyzete ezt indokolja.

A méltányosságot az adóhatóság viszont csak akkor tud engedélyezni, ha a tartozás már lejárt. Vagyis korábbi hónapok be nem fizetett egészségügyi szolgáltatási járulékáról van szó. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az adóhatóság kiküldi a korábbi járulékok megfizetésére a fizetési kedvezményt engedélyező határozatát, azt követő hónapokra viszont nem vonatkozik a kérelem, hiszen az még akkor nem volt lejárt.

Aki viszont szociálisan rászorult, annak eleve mentességet ad az adóhivatal, ha nem áll biztosítással járó jogviszonyban! Akinek tehát családjában az egy főre jutó jövedelem havonta maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-a. Az egyedülállók esetében 150%-a. Ezen esetekben az önkormányzat szociális osztályán (ami sok településen a munkaügyi központban van kihelyezve) e megfelelő nyomtatvány kitöltésével kérelmezhető, amihez csatolni kell a munkaügyi központ igazolását a regisztrációról.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás