Diákhitel összege 2018, kamata, igénylése

Fotó: © tillwe / Flickr
Fotó: © tillwe / Flickr
A diákhitel rendszer megváltozott. Lehetőség van két féle diákhitel közül választani. A diákhitel1 kamata változó, jelenkeg érvényes kamat 2,30%-os, míg a diákhitel2 kamata államilag támogatott, ennek köszönhetően jelenleg 0%-os a kamat.

A tanulmányokat folytató fiataloknak kitalált hitellehetőség a diákhitel, ami abban segít, hogy a tanulással eltöltött évek alatt viselni tudják a költségeiket, amikben a szülők nem vagy csak kis mértékben tudják őket támogatni. A diákhitellel lehetőség van arra is, hogy a tanulás mellett ne kelljen a munkára koncentrálni, hanem a diákévek gondoktól mentesen telhessen. A diákhitel feltételeit viszont át kell tekintenünk, mielőtt felvennénk, hogy mennyi időre adják, és mikor kell azt visszafizetni.

Aki felsőoktatásban vesz részt, szabadon felveheti a diákhitelt. A diákhitel esetében nincs különbségtétel az alapján, hogy milyen típusú képzésben vesz részt valaki, mert a nappalis, az esti, a levelező tagozatos és a távoktatásos hallgató is ugyanúgy felveheti csak más szabályokkal és feltételekkel.

Felvételének azonban mégis vannak feltételei, mégpedig az, hogy nincs még 40 éves, és magyar állampolgár, a·lakóhelye szerepel a lakcímnyilvántartásban, és be van jelentkezve az adott képzési időszakra. Korábban harmincöt volt a korhatár, amit felemeltek 40 évre.

Mivel jelenleg már kétféle diákhitel van, ezért a feltételek is megváltoztak.

A diákhitel 1 feltételeit nézzük először.

Ki veheti fel a diákhitel 1-et?

Az alábbi feltételeknek együttesen kell fennállnia:

 • 40. évét nem töltötte még be,
 • magyar állampolgár,
 • felsőoktatási intézményben van érvényes hallgatói jogviszonya
 • az adott képzési időszakra be van jelentkezve
 • van érvényes bejelentett hazai lakcíme
 • állami ösztöndíjas hallgató
 • önköltséges képzésre vették fel vagy a korábbi rendszerben az államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzésben folytat tanulmányokat.
 • EGT felsőoktatásban diploma megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, mely Magyarországon elismerhető felsőfokú végzettséget nyújt.

Mire használható fel?

A diákhitel 1 egy szabad-felhasználású hitelforma, de ezen belül például az alábbiakra költhető el: utazás, étkezés, vagyis mindennapi szükségletek, megélhetés, tankönyv, jegyzetvásárlás, vagyis a tanuláshoz kapcsolódó szükséges kiadások, albérleti díj, kollégiumi díjak, nyelvoktatási díjak (hiszen a nyelvvizsga kell a diplomához), Erasmus-ösztöndíjat kiegészítő költségek fedezésére.

Mekkora összegű a diákhitel 1?

Maximum havi 50ezer forint, de lehet kérni havi 15, 25, 40 vagy 50 ezer forintot is. Folyósítását lehet úgy kérelmezni, hogy szemeszterenként vagy pedig havonta, de lehetséges az egyösszegű utalás is, amit aztán be kell osztani.

Összesen 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, és szemeszterenkéntmax. 5 tanulmányi hónapra. Van olyan képzés is, amikor nem lehet felosztani, mert egységes és több, mint 11 félév. Akkor max. 14 tanulmányi félévre vehető fel.

Mekkora a kamata a diákhitel 1-nek és mennyit kell majd visszafizetni?

A kamatot félévente határozzák meg, a jelenleg érvényes kamat 2,30%, de a diákhitel központ rendszeresen közzéteszi a kamatlábakat hirdetmény formájában az interneten is, vagyis a kamat változó, és onnantól kezdve kamatozik, amikor azt először átutalták.

A visszafizetés pedig úgy alakul, hogy az első két évben az akkori minimálbérhez igazodik, a harmadik évtől pedig a bruttó jövedelemhez, ami a diákhitel 1 esetében a minimálbér lesz, majd a két évvel korábbi jövedelem 6 százaléka.

 Hogyan igényelhető?

Szeptember 15-ig (akkor okt.15-én utalnak), vagy a tavaszi félévben február 15-ig (akkor március 15-én utalnak) kell leadni az igénylést. Ettől függetlenül dec.15. és május 15. a végső határidők, amíg le kelladni a Diákhitel Központnak az igénylést.

Mikor kell visszafizetni? Akkor kell visszafizetni, ha megszűnik a hallgatói jogviszony. Ez általában az államvizsga letétele után, a diploma kiadása napján történik meg, azonban legkésőbb a 40. életév betöltését követő harmadik hónap lejárta utáni első naptól kell megkezdeni visszatörleszteni.

Milyen kedvezményeket igényelhet, aki CSED, TGYES, GYED, vagy GYES alatt áll?

A Célzott kamattámogatás, ami azt jelenti, hogy a felszámított ügyleti kamatot az állam átvállalja és a kedvezmény időtartama alatt a hitelfelvevő tartozása nem emelkedik meg az ügyleti kamattal.

A diákhitel 1 és diákhitel 2 igénybevevőinek egyaránt lehetősége van igényelni a következő kedvezményeket:

Törlesztési kötelezettség szüneteltetése, ami alatt nem kell fizetni, ha CSED, TGYES, GYED, GYES, ill. aki rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást, vagy rokkantsági járadékot kap. De az is kérheti a törlesztés szünetelését, aki mikor törleszteni kellene, újabb hallgatói jogviszonyt kezd, vagy pedig mielőtt 40 lenne újra hallgató lesz.

A másik kedvezmény atörlesztő-részlet mérséklése, amit szintén mindkét diákhitelnél lehet kérni max. 36 hónapra a Diákhitel központnál.Azok kérhetik, akik jövedelmük alapján törlesztenek, vagyis már a törlesztési idő 3. évében vannak és nem a minimálbér alapján fizetnek, hanem a tényleges jövedelem alapján. Továbbá azok is kérhetik, akiknél a hátralék nem éri el a felmondási küszöbértéket.

Diákhitel2

 • Csak azok igényelhetik, akik önköltséges képzésben tanulnak. A további feltételek megegyeznek a diákhitel 1-nél felsoroltakkal.
 • Csak a képzési költségek fedezésére fordítható, vagyis nem szabad felhasználású! Viszont a felső határa a képzési költség teljes összege! Összesen 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, és szemeszterenkéntmax. 5 tanulmányi hónapra. Van olyan képzés is, amikor nem lehet felosztani, mert egységes és több, mint 11 félév. Akkor max. 14 tanulmányi félévre vehető fel.
 • nem csak hazai felsőoktatási tanulmányokra igényelhető.
 • a beiratkozással egyidejűleg kell igényelni és az adott tanulmányi félév2. hónapjának 15. napjáig utalnak.
 • Jelenleg 0%-os a kamata. 

Közös szabályok a diákhitel 1 és diákhitel 2 esetében.

Előtörleszteni bármely diákhitelnél lehet.

Ha valakinek mindkettő diákhitele van egyszerre, akkor egyszerre alakulnak a jogosulti idők.

Nem vehet fel diákhitelt, akinek megszűnt a hitel- vagy kölcsönszerződése és még van hiteltartozása. Valamint az sem kaphat diákhitelt, akinek azért engedték el a hiteltartozását, mert egészségkárosodása van, és nem rehabilitálható, véglegesen megromlott az állapota.

A diákhitel igényléséhez nem kell jövedelem, sem kezes, és fedezet sem.

Az igényléshez szükséges nyomtatványt a Diákhitel internetes ügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten lehet kitölteni, amelyet kinyomtatva és aláírva legegyszerűbb közvetlenül a felsőoktatási intézményekben leadni, ugyanez megtehető a Diákhitel Központtal együttműködő pénzintézetekben, takarékszövetkezetekben, postahivatalokban is. A 2016/17-es tanévtől az egyetemek és főiskolák elektronikus tanulmányi rendszereinek hallgatói felületeiről is lehetőség nyílik a Diákhitel igénylésre, melyet a felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályán kinyomtatva, vagy helyben, vagy a Diákhitel Központ Személyes Ügyfélszolgálatán lehet leadni.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás