Bontási engedély, tartalma, ára és szabályai 2018-ban

A bontási engedélyezés területén nem módosították a kormányrendeletet. A bontási tevékenység egyes eseteiben továbbra is engedélyt kell kérni, mégpedig az építésügyi hatóságnál, amely helyileg illetékes.

Nemcsak az építéshez, de a bontáshoz is engedélyt kell kérni, ha a jogszabály azt kimondja. Nem minden esetben kötelező a hatóság eljárását kezdeményezni. A bontási eljárás menetét, és annak legfontosabb szabályait fogjuk átvenni, azt hogy mi szükséges a kérelemhez és mennyi az eljárás díja.

Épületbontásnál az építésügyi hatóság engedélyét kell kérni, és az építési engedéllyel együtt benyújtható a bontási engedély. Engedély viszont csak bizonyos esetekben kell, ha a bontás műemléket érint, vagy helyi építészeti örökségvédelemi épületről van szó, esetleg olyan épületsorról beszélünk, ahol össze vannak építve a házak és a bontás érinti az alapozást vagy a csatlakozó tartószerkezetet. Ilyenek az ikerházak, vagy a sorházak.

Az eljárásba szakhatóságot is be kell vonni, ha külterületen, vagy országosan védett területen, illetve Natura 2000 területen történik, és azért mert hulladék keletkezik, emiatt elektronikus úton, ÉTDR-en vagy papír alapon kérhető előzetes szakhatósági állásfoglalás a környezetvédelmi hatóságtól, egyébként az építésügyi hatóság eljárásában megkeresi a szakhatóságot. A hatóság eljárása 15 napos, vagyis a kérelem beérkezésétől számítva 15 napon belül döntés születi. A szakhatósági megkeresés ideje nem számít bele a 15 napba, azt megszakítja.

Mi kell a kérelemhez?

Egyrészt azt elektronikusan, ÉTDR rendszeren keresztül kell benyújtani, és mellékelni kell hozzá a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete szerinti műszaki dokumentációt (mely a jogszabály 2017. január 1. napján történt módosításával nagy mértékben megváltozott), valamint le kell róni az illetéket. Továbbá nyilatkozni kell, hogy nincs ellenérdekű ügyfél, és az érintett ügyfelektől be kell szerezni a fellebbezésről lemondó nyilatkozatot.

Mennyi a bontási kérelem díja?

Az eljárásért illetéket kell fizetni. Az illeték meghatározásánál a lebontásra váró épület területe az irányadó. A hasznos alapterület szerint 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként számolva 1000, de darabonként is számítható, akkor 10 000 forint az illeték mértéke.

Meddig érvényes a bontási engedély?

Az érvényességét a jogerőre emelkedéstől kell számolni. A kézhezvételtől számítva 15 nap áll rendelkezésre a fellebbezésre. Mégha le is mondunk a fellebbezésről, a szakhatóságnak is le kell mondania a felügyeleti jogáról, csak akkor tudjuk megsürgetni a jogerőre emelkedést. Ha jogerős lett az engedély, akkor egy évig lesz érvényes.

Az érvényességi idő azonban meghosszabbítható, de csak addig, míg le nem járt. Akkor is meghosszabbodik az engedély, ha a bontásba belekezdtek, és azt folyamatosan folytatják, de három éven belül be is fejezik azt.

Bejelentés-köteles a bontás befejezése. Az építésügyi hatóság tudomására kell hozni, hogy vége a bontási tevékenységnek. A hatóság ellenőrizheti a bontást helyszíni szemle tartásával.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás