Fizetés nélküli szabadság 2018, minta, kérelem, megszüntetése

A fizetés nélküli szabadság több esetben járhat a munkavállalónak. Vannak a törvény adta kötelező esetek, mint az anyának gyermeke ápolására. Ezeken felül lehetnek nem kötelező esetek, amikor a munkáltató mérlegeli, hogy hozzájárul e a munkavállalója ilyen formájú hosszabb idejű távollétéhez.

A nevéből is kiderül, hogy itt a szabadságnak egy olyan formájáról ejtünk szót, amit a munkáltató biztosít a munkavállalója számára, de munkabér erre az időre nem jár. A fizetésnélküli szabadságnak vannak kötelező esetei, amikor a dolgozó kérelmére a munkáltatójának biztosítania kell a szabadságot és van mikor egyéni döntésén múlik az engedélyezése.

2013. január 1 óta megváltoztak a fizetés nélküli szabadság szabályai, azóta viszont érintetlen a törvény ezirányú rendelkezése.

A fizetés nélküli szabadság kötelező esete:

Fizetés nélküli szabadság jár addig, míg a gyerek a három évet be nem töltötte, abból a célból, hogy a gyermeket gondozza (ez a gyed időszaka) , de ezen felül még jár addig is, míg a gyerek tíz éves nem lesz, és míg a gyest folyósítják. Nemcsak gyermek gondozás miatt jár fizetésnélküli, hanem ha pl. akkor, ha valakinek a szülőjét kell ápolnia, ám ekkor legfeljebb két évig. Ezen felül még az önkéntes katonai szolgálat idejére jár fizetésnélküli, de ez a legkevésbbé gyakori eset a mindennapi életben.

Ami megszűnt, az az építkezés idejére kiadott fizetésnélküli, erre nem volt igény az utóbbi években, mert visszaesett az építkezések száma, így a jogalkotó hatályon kívül helyezte a jogszabály erre vonatkozó részét.

Ha fizetés nélküli szabadságot szeretnénk igénybe venni, akkor azt legalább 15 nappal korábban kell a munkáltatójának bejelentenie, írásban.

A fizetés nélküli szabadság igénylése csakis önkéntes lehet. Semmilyen szabály alapján nem kötelezhet egy munkáltató egy munkavállalót arra, hogy fizetés nélküli szabadságra menjen. Akármire is hivatkozik egy munkáltató, hogy rávegye a munkavállalót a fizetés nélküli szabadságra, az jogellenes lesz. Abban az esetben szokta a munkáltató rábírni a dolgozóit a fizetés nélkülire, ha kevés a munka és nem tud fizetni, vagy nem akar. Ekkor nem is hagynak más választást a munkavállalóknak, így azok abba általában belenyugszanak.

Ha nincs munka, akkor azt állásidőnek nevezzük és akkor is jár fizetés, a személyi alapbér, hiszen nem a munkavállaló hibájából nem dolgozik, hanem mert a munkáltató nem tud neki munkát biztosítani. A munkáltatónak a két legfontosabb munkajogviszonnyal kapcsolatos kötelezettsége ugyanis a munka biztosítása és munkabér fizetése. Ezt akarja sok munkáltató elkerülni, így elérik, hogy a dolgozó fizetésnélkülire menjen.

A fizetésnélküli akkor szűnik meg, amely időpontig azt a munkavállaló kérte. Leghamarabb pedig azt követő 30 nap után, amikor a munkavállaló beadja a nyilatkozatát a munkáltatóhoz, hogy meg kívánja szabadságát szüntetni a mai nappal.

 

Fizetés nélküli szabadság munkáltatói mérlegelés alapján:

A kötelező fizetés nélküli szabadság esetein kívül a munkáltató engedélyezhet fizetés nélküli szabadságot a munkavállalójának, annak kérelmére is. Akkor szokták ezt kérni, ha ki akarnak menni külföldre dolgozni, de az itthoni munkahelyen sem szeretnének felmondani. Ezt a munkáltató nem köteles engedélyezni és a munkavállaló sem követelheti ki magának. Ha a munkáltató belemegy, akkor szerencsénk van. 

A munkaadó a gyermek gondozása miatt kötelezően kiadott fizetés nélküli idején nem élhet felmondással, viszont ez a felmondási védelem csak az anyát illeti meg a Munkatörvénykönyve szerint. A felmondási idő a közlést követő napon kezdődik alapesetben, de egyébként, ha mégis felmondtak, a felmondási idő csak a fizetésnélküli lejártát követően kezdődhet csak meg.

(A fizetés nélküli szabadság indokai az alábbiak lehetnek: 1.) gyermek 3 éves koráig, a gyermek otthoni gondozása céljából; 2.) a gyermek 10 éves koráig a GYES alatt, ha a gyermeket otthonában gondozza; 3.) a tartós ápolásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolása céljából legfeljebb 2 két évre, ha az ápolást személyesen végzi 4) egyéb más okból is kérhető, de megadása nem kötelező)

 

Fizetés nélküli szabadság igénylés

 

Alulírott……………………………. (anyja neve:…………………………..; szül.helye és ideje:………………………..) kérem, hogy 20………………………-tól 20……………………-ig fizetés nélküli szabadságot engedélyezni szíveskedjen részemre az alábbi ok miatt:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szabadság alatti elérhetőségem (cím és telefonszám): ……………………………………………………………………..

kelt: ………………………………, 20……………………………………………………….

 

Tisztelettel:

………………………………………………………………………

  

Munkáltató határozata:

Kérelmének megfelelően a szabadságot engedélyezem. Amennyiben a fizetés nélküli szabadság ideje lejárt, kérem, hogy másnap szíveskedjen munkába állni. vagy /Kérelmét nem engedélyezem.

Kelt:………………………………….., 20……………………………………………..

 

………………………………………………………….

munkáltató

 További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás