Teljesítés igazolás 2019: minta - Mi is az, miért fontos, és mi az az e-teljesítésigazolás?

Fotó: © romanboed / Flickr
Fotó: © romanboed / Flickr
Az építőiparban rendkívül fontos a teljesítés igazolás. Ez igazolja, hogy a megrendelteknek megfelelően el van végezve a munka, és az igazolás mellé kiállított számla alapján következhet a megrendeltek kifizetése.

Mi is az a, miért fontos, és mi az az e-teljesítésigazolás?

A teljesítés igazolásról nem biztos, hogy mindenki tudja mire is való, vagy mikor kell megírni. Az viszont biztos, hogy aki már megrendelt egy munkát és megbízási szerződéseket kötött, az már találkozott nem egyszer a teljesítés igazolás fogalmával. Az építőipari dolgozóknak pedig nem idegen kifejezés az e-teljesítésigazolás. Ugyanis az építőiparban 2014. január 1. óta használatban van az e-teljesítésigazolás, ehhez azonban internetes kapcsolat szükséges. Az e-teljesítésigazolás január óta sok beruházásnál kötelező elem. Nézzük hát meg, mik a legfontosabb szabályai és kellékei a teljesítésigazolásnak. 

A teljesítés igazolás legfontosabb feladata annak bizonyítása, hogy a munka, - aminek elvégzésére megbízták az illető céget - el is végezte a megrendelteknek megfelelően. Ez fontos bizonyítékot jelent a megbízottnak, és ha az ellenszolgáltatással, vagyis a megbízás ellenértékével késedelembe esne a megrendelő, vagy más probléma merülne fel a kifizetéssel kapcsolatban, akkor a megbízott vállalkozás tudja bizonyítani, hogy ő bizony elvégezte a rábízott feladatokat, munkákat. Hiába a megbízottat védi a teljesítés igazolás, mégis a megrendelő fogja megírni azt, és ezzel mintegy elfogadja a részére elvégzett munkákat. 

A teljesítés igazolást egy szerződés előzi meg, amiben pontosan meg van határozva az a munka, feladat, vagy szolgáltatás, vagy ezek kombinációja, amit a megbízott személynek, vagy vállalkozásnak el kell végeznie. 

Ha tehát a munka elvégeztetett, akkor a felek aláírják a teljesítési igazolást. Nyilván mindkettőjüknek alá kell írnia, mivel míg az egyik fél, - a megrendelő - ezáltal elfogadja, addig a másik fél, - a megbízott - átadja a munkát. Ez a fentieken kívül még azért is nagyon fontos, mert a szerződések és megállapodások általában úgy szoktak szólni, hogy a megrendelő a munka elvégeztét követően az átadástól számított 30, vagy akár több napon túl fizeti meg az a munka árát. Ha tehát nincs ilyen teljesítésigazolás a megbízott kezében, akkor nehezen tudja bizonyítani, hogy ő kifogástalanul, a megrendelő elvárásainak megfelelően végezte el a munkát, vagy egyáltalán elvégezte e. 

A cégek eleve úgy szokták megfogalmazni a teljesítésigazolást, hogy az a kibocsátott számlához lett kiállítva, ezzel is jelezve, hogy a munka teljesedésbe ment, azt a másik fél elfogadta, így esedékes a fizetés. Ezért is szokták a teljesítés igazolással együtt átadni vagy megküldeni a kiállított számlákat. 

Továbbá azért is lényeges lehet egy teljesítés igazolás megléte, hogy ha kifogunk egy adóellenőrzést, akkor ezt is fel tudjuk mutatni, ugyanis ezt is követelhetik tőlünk az adóhatóság munkatársai. Leellenőrzik, hogy a szerződés és a teljesítési igazolás összehnagban van e egymással. 

A teljesítés igazolásnak mostmár létezik egy elektronikus formája is, amit az építőiparban használnak rendszeresen, ez az e-teljesítésigazolás, vagy más néven elektronikus építés napló. 

Az építőipari tevékenységeket szabályozó (191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. mondja ki azt, hogy elektronikus építésinapló-vezetési kötelezettsége kinek van. Azoknak az építési beruházásoknak kell alkalmaznia, akik kivitelezési tevékenységgel 2013. október 1. napja után kezdtek foglalkozni. 

Az általános építmények esetében, akik Eu-s támogatásból valósítják meg a beruházást, - amit 2014. január 1. után kezdenek meg, - kötelező az elektronikus e-teljesítésigazolás. Akik viszont már eddig az időpontig megkezdték a beruházást, azoknak a kormányrendelet mellékletében található tartalommal és a 2013. szeptember 30-án hatályos szabályoknak megfelelően kell kitölteni.

De hogyan is néz ki egy hagyományos teljesítés igazolás? Lássunk hát rá egy mintát

 

/tájékoztató jellegű iratminta/

 

Teljesítés igazolás

 

1./

Megrendelő neve:         …………………………………………………............................

Megrendelő székhely: ……………………………………………………………………………….

(továbbiakban: Megrendelő)

 

Vállalkozó neve:              ……………………………………………………………………………..

Vállalkozó székhely:       ………………………………………………………………………………..

(továbbiakban: Vállalkozó)

 

Megrendelés tárgya:     ……………………………………………………………………………….

 

2./ Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben foglaltaknak mindenben eleget tett és a megállapított határidőre elvégezte a Megrendelő részére a munkát. 

3./Megrendelő jelen teljesítésigazolás aláírásával egyidejűleg elfogadja a Vállalkozó által elvégzett munkát és annak teljesítését. 

4./Megrendelő elismeri, hogy a szerződésben foglalt ellenérték Vállalkozó részére történő kiegyenlítésének nincs akadálya.

Az ellenérték összege:bruttó …………..- Ft, azaz ……………………………………….forint + ÁFA. 

5./ A felek jelen teljesítésigazolás tartalmát megismerték, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag írták alá. 

6./ Jelen teljesítésigazolás 2 példányban készült, amelynek átvételét Megrendelő és Vállalkozó az aláírással egyidejűlegelismer.

 

Kelt: …………………………,20……………………………………….

 

.........................................................                                                           .....................................................

      Megrendelő cégszerű aláírása                                                                           Vállalkozó cégszerű aláírása

 További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás