Terhességi gyermekágyi segély 2015, TGYÁS - igénylése és kiszámítása

A 168 napig tartó szülési szabadság idején terhességi-gyermekágyi segély illeti meg az édesanyákat a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén. Az átlagkereset 70 százalékának megfelelő pénzbeli támogatásra való jogosultság feltételeinek ismerete mindenképpen fontos minden olyan nő számára, aki várandósságot tervez, vagy már áldott állapotban van.

Fotó: © Eva Blue / Flickr
Fotó: © Eva Blue / Flickr
Az első, és legfontosabb feltétele annak, hogy a TGYÁS utalására sor kerülhessen, az előzetes 365 nap biztosítási idő. Nem szükséges, hogy ez folyamatos legyen, és a következő időtartamokat is bele kell számítani:

 • Biztosítás megszűnte után kapott baleseti táppénz, táppénz, TGYÁS, gyermekgondozási díj ideje

 • Közép-, vagy felsőfokú oktatási intézményben eltöltött időből 180 nap

 • Rehabilitációs járadék folyósítási ideje

A TGYÁS iránti kérelem benyújtása

A foglalkoztatónál kell igényelni a terhességi-gyermekágyi segélyt. Abban az esetben, ha jogutód nélkül megszűnt, akkor a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár szakigazgatási szervét kell megkeresni az igénnyel. Hasonló a helyzet egyéni vállalkozó esetében is, a szükséges nyomtatvány az említett szervnél szerezhető be. Személyes igénybejelentés esetén a kérelem benyújtásának-átvételének napja az iránymutató, postai úton történő eljuttatás alkalmával a postára adás dátuma számít bejelentés napjának. Az igényléshez mindenképpen csatolni kell a szükséges iratokat. Amennyiben ez akkor történik, amikor még nem született meg a gyermek, és a nő a szülési szabadságát az orvos terhesállományba vételével kezdte meg, akkor a csatolandók közé tartozik a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolás, ha pedig nem történt terhesállományba vétel, akkor a terhesgondozási könyv.

Az igényléskor a fent említetteken kívül a következő dokumentumokra, igazolványokra lesz szükség:

 • Maga az igénylő nyomtatvány

 • Személyi igazolvány

 • Lakcímkártya

 • A gyermek TAJ kártyája

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • Örökbefogadás esetében pedig a gyámhatósági határozat.

Ha az igénylés csak a gyermek megszületésétől kezdődik, akkor a születési anyakönyvi kivonat szolgája a fent említett hitelesítési célt. Amennyiben elfeledkezik ennek csatolásáról, akkor adatszolgáltatást kérhet a nyilvántartó hatóságtól az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv.

Nem ritka, hogy munkanélküli ellátásban részesülő személy kívánja a terhességi-gyermekágyi segélyt igényelni, ebben az esetben az igényléshez az álláskeresési támogatás megállapításáról, valamint szüneteltetéséről szóló határozatot kell csatolni.

Napjainkban a jobb fizetés, a személyi megbecsülés érdekében sokan munkahelyet váltanak akár két éven belül. Ha a várandós édesanya esetében is így történt, akkor a biztosítási idő pontos kiszámítása szükséges az egyes munkahelyeken, valamint a jövedelem igazolására is szükség lesz.

A TGYÁS összegének kiszámítása

A kapott összeg attól függően kerül megállapításra, hogy rendelkezik-e a szülő a szülési szabadság kezdőnapját megelőző január elsejétől a szülési szabadság kezdetéig 180 napi jövedelemmel. Amennyiben igen, akor a táppénzre vonatkozó szabályok az irányadóak, ha pedig nem, akkor a TGYÁS napi összege az aktuális minimálbér kétszeresének harmincad részével egyezik meg. A folyósító szerv a személyi jövedelemadó-előleget levonja az összegből, utána azonban egészségbiztosítási-, és nyugdíjjárulékot nem kell fizetni.

A szülési szabadság a következő esetekben szűnik meg:

 • A jogosultsági idő leteltével

 • Halva született gyermek esetén hat hét elteltével

 • Ha a gyermeket átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, és bentlakásos szociális intézményben került elhelyezésre

A terhességi-gyermekágyi segély időszakát természetesen minden kimama a lehető legoptimálisabban szeretné kihasználni, hiszen a kis pocaklakó megérkezését követően mindannyian szeretnének minél több időt vele tölteni. A gyakorlat azt mutatja, hogy legtöbben csak a szülés napjától kezdődően mennek szabadságra, holott már azt megelőző négy héttel javasolt. Ezt úgy szokták megoldani, hogy táppénzre mennek a szülést közvetlenül megelőző időszakban. Egyre kevesebb munkáltató számára jelent ez problémát, és a várandós édesanyák negatív diszkriminációja is kevésbé elterjedt, mint korábban. Azt kevesen tudják, hogy az édesapának is jár szülési szabadság, mégpedit öt munkanapnyi. A lehetőséggel mindenképpen megéri élni, hiszen az apa így anélkül tölthet időt a családdal, és fedezheti fel az édesanyával együtt a szülői szerep minden szépségét, hogy rendes szabadságából erre áldoznia kellene.További cikkek

Korábbi cikkek

Ezt már olvastad? Bezárás